Menu

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Avgust 2008

Operativne zadeve

Ukrepi za okrepitev začasne avkcije v ameriških dolarjih (TAF)

Svet ECB je 29. julija 2008 v sodelovanju z ameriško centralno banko Federal Reserve sklenil, da bo okrepil operacije povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih z uvedbo cikla 84-dnevnih operacij TAF, hkrati pa nadaljeval operacije z dospelostjo 28 dni. Skupni znesek operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih v okviru TAF bo ostal 50 milijard USD, z izjemo začasnega povečanja na 55 milijard USD v prvi operaciji prehodnega obdobja. Odločitev je bila objavljena v sporočilu za javnost z dne 30. julija 2008 vzporedno z objavami centralnih bank Federal Reserve in Swiss National Bank.

Ponovna izvedba dodatnih operacij dolgoročnejšega refinanciranja

Svet ECB je 31. julija 2008 sklenil, da ponovno izvede dve dodatni trimesečni operaciji dolgoročnejšega refinanciranja (ODR), ki sta bili dodeljeni 21. maja in 11. junija 2008. Prva bo zapadla 14. avgusta, druga pa 11. septembra 2008. Namen ukrepa je utrditi dosedanji napredek pri normalizaciji eurodenarnega trga. Odločitev je bila najavljena v sporočilu za javnost, ki je bilo objavljeno 31. julija 2008.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o avstrijski zakonodaji o zavarovalništvu

Svet ECB je 18. julija 2008 na zahtevo avstrijskega ministrstva za finance sprejel Mnenje o uvedbi naložbeno naravnanega življenjskega zavarovanja in izvajanju pravil poslovanja za zavarovalne družbe (CON/2008/30). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o spremembah statuta centralne banke Romunije

Svet ECB je 1. avgusta 2008 na zahtevo romunskega parlamenta sprejel Mnenje o spremembah statuta centralne banke Banca Naţională a României (CON/2007/31). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o sistemu zajamčenih vlog na Poljskem

Svet ECB je 23. julija 2008 na zahtevo poljskega ministra za finance sprejel Mnenje o spremembah v zvezi z upravljanjem, nadzorom in načinom financiranja sistema zajamčenih vlog, zlasti glede udeležbe centralne banke Narodowy Bank Polski (CON/2008/32). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o ustanovitvi revizijske komisije centralne banke Belgije

Svet ECB je 31. julija 2008 na zahtevo belgijskega ministrstva za finance sprejel Mnenje o ustanovitvi revizijske komisije centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2008/33). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o finančni neodvisnosti centralne banke Švedske

Svet ECB je 4. avgusta 2008 na zahtevo švedskega ministrstva za finance sprejel Mnenje o finančni neodvisnosti centralne banke Sveriges Riksbank (CON/2008/34). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o umiku danskega kovanca za 25 øre kot zakonitega plačilnega sredstva

Svet ECB je 4. avgusta 2008 na zahtevo danskega ministrstva za gospodarstvo in poslovne zadeve sprejel Mnenje o umiku kovanca najmanjšega apoena kot zakonitega plačilnega sredstva (CON/2008/35). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o latvijski zakonodaji v zvezi z bankovci in kovanci

Svet ECB je 5. avgusta 2008 na zahtevo centralne banke Latvijas Banka sprejel Mnenje o zakonodaji v zvezi z bankovci in kovanci (CON/2008/36). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o spremembah zakonodaje Skupnosti v zvezi z dokončnostjo poravnave pri plačilni in poravnalnih sistemih ter dogovori o finančnih zavarovanjih

Svet ECB je 7. avgusta 2008 na zahtevo Sveta EU sprejel Mnenje o spremembi direktive o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev ter direktive o dogovorih o finančnem zavarovanju glede povezanih sistemov in kreditnih zahtevkov (CON/2008/37). Mnenje bo kmalu objavljeno v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Stiki za medije