Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

elokuu 2008

Toiminnalliset kysymykset

Yhdysvaltain dollarin määräisten operaatioiden (Term Auction Facility -ohjelma) lisääminen

EKP:n neuvosto päätti 29.7.2008 lisätä yhteistyössä Yhdysvaltain keskuspankin kanssa Yhdysvaltain dollarin määräisiä likviditeettiä lisääviä operaatioita (Term Auction Facility ‑ohjelma) jatkamalla operaatioiden toteuttamista 28 päivän maturiteetilla mutta ryhtymällä lisäksi toteuttamaan operaatioita 84 päivän maturiteetilla. Avoinna olevien Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden suuruus on jatkossakin yhteensä 50 miljardia dollaria, paitsi siirtymävaiheen ensimmäisessä operaatiossa, jonka aikana avoinna olevien operaatioiden suuruus on tilapäisesti yhteensä 55 miljardia dollaria. Päätöksestä ilmoitettiin lehdistötiedotteella, joka julkaistiin 30.7.2008 yhtä aikaa Yhdysvaltain ja Sveitsin keskuspankkien tiedotteiden kanssa.

Ylimääräisten pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden uusiminen

EKP:n neuvosto päätti 31.7.2008 uusia 21.5.2008 ja 11.6.2008 toteutetut kaksi ylimääräistä pitempiaikaista rahoitusoperaatiota. Operaatioiden maturiteetti on kolme kuukautta; ensimmäinen erääntyy 14.8.2008 ja toinen 11.9.2008. Tarkoituksena on turvata tähänastinen edistys euromääräisten rahamarkkinoiden toiminnan normalisoinnissa. Päätöksestä ilmoitettiin lehdistötiedotteella 31.7.2008.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Itävallan vakuutuslainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 18.7.2008 Itävallan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon sijoituspainotteisten henkivakuutusten ja vakuutusyhtiöiden liiketapasääntöjen käyttöönotosta (CON/2008/30). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Romanian keskuspankin perussäännön muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 21.7.2008 Romanian parlamentin pyynnöstä lausunnon Banca Naţională a Româniein perussääntöä koskevista muutoksista (CON/2008/31). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto talletussuojasta Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 23.7.2008 Puolan valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon talletusten suojajärjestelmän hallinnointiin, valvontaan ja rahoitustapaan liittyvistä muutoksista, erityisesti Narodowy Bank Polskin osallistumisen osalta (CON/2008/32). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Belgian keskuspankin tarkastusvaliokunnasta

EKP:n neuvosto antoi 31.7.2008 Belgian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon Nationale Bank van Belgiën / Banque Nationale de Belgiquen tarkastusvaliokunnan muodostamisesta (CON/2008/33). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Ruotsin keskuspankin taloudellisesta riippumattomuudesta

EKP:n neuvosto antoi 4.8.2008 Ruotsin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon Sveriges Riksbankin taloudellisesta riippumattomuudesta (CON/2008/34). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Tanskan 25 äyrin kolikon poistamisesta käytöstä

EKP:n neuvosto antoi 4.8.2008 Tanskan talous- ja elinkeinoministeriön pyynnöstä lausunnon arvoltaan pienimmän kolikon käytöstä poistamisesta laillisena maksuvälineenä (CON/2008/35). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Latvian seteli- ja kolikkolainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 5.8.2008 Latvian keskuspankin pyynnöstä lausunnon seteleitä ja kolikoita koskevasta lainsäädännöstä (CON/2008/36). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto selvityksen lopullisuutta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä sekä rahoitusvakuusjärjestelyjä koskevasta yhteisön lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 7.8.2008 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä annetun direktiivin ja rahoitusvakuusjärjestelyistä annetun direktiivin muuttamisesta linkitettyjen järjestelmien ja lainasaamisten osalta (CON/2008/37). Lausunto julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt