Menu

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Augustus 2008

Operationele aangelegenheden

Maatregelen ter uitbreiding van de Term Auction Facility (TAF) in Amerikaanse dollars

Op 29 juli 2008 heeft de Raad van Bestuur in samenspraak met de Federal Reserve besloten tot uitbreiding van de liquiditeitsverruimende transacties door het instellen van een cyclus van 84-daagse TAF-transacties en door te gaan met het verrichten van transacties met een looptijd van 28 dagen. Het totale bedrag van uitstaande liquiditeitsverruimende transacties in Amerikaanse dollars in het kader van de TAF zal gehandhaafd blijven op USD 50 miljard, met uitzondering van een tijdelijke verhoging tot USD 55 miljard in de eerste transactie van de overgangsfase. Dit besluit werd aangekondigd in een persbericht op 30 juli 2008, gelijktijdig met bekendmakingen door de Federal Reserve en de Zwitserse nationale bank.

Hernieuwde aanvullende langerlopende herfinancieringstransacties

Op 31 juli 2008 heeft de Raad van Bestuur besloten tot hernieuwing van de twee aanvullende driemaands langerlopende herfinancieringstransacties die waren toegewezen op 21 mei 2008 en 11 juni 2008. De eerste transactie zal vervallen op 14 augustus 2008 en de tweede op 11 september 2008. De maatregel is bedoeld om de tot dusver bereikte vooruitgang bij het normaliseren van de eurogeldmarkt te consolideren. Het besluit werd aangekondigd in een op 31 juli 2008 uitgegeven persbericht.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake Oostenrijkse wetgeving betreffende verzekeringen

Op 18 juli 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Oostenrijkse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de invoering van op investeringen gebaseerde levensverzekeringen en gedragsregels voor verzekeringsmaatschappijen (CON/2008/30). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake wijzigingen van het statuut van Banca Naţională a României

Op 21 juli 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Roemeense parlement, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake wijzigingen van het statuut van Banca Naţională a României (CON/2008/31). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake het Poolse depositobeschermingsstelsel

Op 23 juli 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Poolse Minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake wijzigingen betreffende bestuur, toezicht en financieringswijze van het depositobeschermingsstelsel, met name aangaande de deelname van Narodowy Bank Polski (CON/2008/32). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de oprichting van het auditcomité van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Op 31 juli 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Belgische Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de oprichting van het auditcomité van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2008/33). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de financiële onafhankelijkheid van Sveriges Riksbank

Op 4 augustus 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Zweedse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de financiële onafhankelijkheid van Sveriges Riksbank (CON/2008/34). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake het uit omloop nemen van de 25 øre-munt als wettig betaalmiddel

Op 4 augustus 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Deense Ministerie van Economie en Bedrijfsaangelegenheden, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake het uit omloop nemen van de kleinste muntstukdenominatie als wettig betaalmiddel (CON/2008/35). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake Letse wetgeving betreffende bankbiljetten en muntstukken

Op 5 augustus 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Latvijas Banka, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake wetgeving betreffende bankbiljetten en muntstukken (CON/2008/36). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake wijzigingen van Gemeenschapswetgeving betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten

Op 7 augustus 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de wijziging van de Richtlijn betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en van de Richtlijn betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft (CON/2008/37). Het Advies zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en op website van de ECB.

Contactpersonen voor de media