Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut) oktober 2005

Operativa frågor

Eurosystemets säkerheter

Den 7 oktober 2005 beslutade ECB-rådet att inkludera EuroMTF, en ny marknad som drivs av Luxembourg Stock Exchange, som en icke reglerad marknad godkänd av ECB för hantering av säkerheter för Eurosystemet. En uppdaterad lista över icke reglerade marknader som godkänns av ECB finns på ECB:s webbplats.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Target2 – Andra lägesrapporten

Den andra lägesrapporten om Target2 har idag publicerats på ECB:s webbplats. Rapporten innehåller information om planerade start- och migrationsdatum, priser, poolning av likviditet samt drift och beredskapssystem.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Stabiliteten i EU:s banksektor

Den 4 oktober 2005 godkände ECB-rådet publicering av en rapport om stabiliteten i EU:s banksektor (EU banking sector stability) som utarbetats av Banktillsynskommittén inom Europeiska centralbankssystemet (BSC). Rapporten innehåller de viktigaste slutsatserna av BSC:s årliga analys över banksektorns stabilitet i EU. Det publicerades på ECB:s webbplats den 17 oktober 2005.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om lagstiftning om det harmoniserade konsumentprisindexet

Den 4 oktober 2005 antog ECB-rådet, på begäran av Europeiska kommissionen, ett yttrande om de gemensamma referensperioderna för det harmoniserade indexet över konsumentpriser (HIKP) (CON/2005/33). Yttrandet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 14 oktober 2005 och finns även på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om Banca d’Italias struktur och interna styre

Den 6 oktober 2005 antog ECB-rådet, på begäran av det italienska ekonomi- och finansministeriet, ett yttrande om ändringar i Banca d’Italias struktur och interna styre som följer av en lag om skydd för sparande (CON/2005/34). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om det cypriotiska kassakravssystemet

Den 10 oktober 2005 antog ECB-rådet, på begäran av Central Bank of Cyprus, ett yttrande om ändringar i Central Bank of Cyprus kassakravssystem (CON/2005/35). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om tjeckisk insolvenslagstiftning

Den 18 oktober 2005 antog ECB-rådet, på begäran av det tjeckiska justitiedepartementet, ett yttrande om modernisering av insolvenslagstiftningen och om införande av nya metoder för att lösa insolvens och stärka borgenärernas rättigheter (CON/2005/36). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media