Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset) lokakuu 2005

Toiminnalliset kysymykset

Eurojärjestelmän hyväksymät vakuudet

EKP:n neuvosto hyväksyi 7.10.2005 EuroMTF:n eli Luxemburgin pörssin (Luxembourg Stock Exchange) uusien markkinoiden ottamisen eurojärjestelmän vakuushallinnassa hyväksyttävien ei-säänneltyjen markkinoiden listalle. Päivitetty lista EKP:n hyväksymistä ei-säännellyistä markkinoista on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

TARGET 2 – toinen seurantaraportti

Toinen TARGET 2 –seurantaraportti on tänään julkaistu EKP:n verkkosivuilla. Raportti sisältää tietoa toiminnan aloittamista ja järjestelmään liittymistä varten kaavailluista aikatauluista, hinnoittelusta, likviditeetin sammioinnista sekä toiminnallisista järjestelyistä ja varajärjestelmistä.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

EU:n pankkijärjestelmän vakaus

EKP:n neuvosto hyväksyi 4.10.2005 julkaistavaksi pankkivalvontakomitean raportin ”EU banking sector stability”. Raportissa esitetään pankkivalvontakomitean keskeiset havainnot EU:n pankkisektorin vakautta koskevasta säännöllisestä vuotuisesta makrovakauden analyysistä, ja se julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 17.10.2005.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto yhdenmukaista kuluttajahintaindeksiä koskevasta yhteisön lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 4.10.2005 Euroopan komission pyynnöstä lausunnon yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä (YKHI) koskevasta yhteisestä indeksin viitejaksosta (CON/2005/33). Lausunto julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 14.10.2005, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Italian keskuspankin rakenteesta ja sisäisestä hallinnosta

EKP:n neuvosto antoi 6.10.2005 Italian talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon talletusten suojaa koskevista säännöksistä johtuvista muutoksista Banca d’Italian rakenteeseen ja sisäiseen hallintoon (CON/2005/34). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Kyproksen vähimmäisvarantojärjestelmästä

EKP:n neuvosto antoi 10.10.2005 Kyproksen keskuspankin pyynnöstä lausunnon muutoksista Central Bank of Cyprusin vähimmäisvarantojärjestelmään (CON/2005/35). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Tšekin maksukyvyttömyyslainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 18.10.2005 Tšekin oikeusministeriön pyynnöstä lausunnon maksukyvyttömyyssääntelyn nykyaikaistamisesta ottamalla käyttöön uudet keinot maksukyvyttömyystapausten ratkaisemiseksi ja vahvistamalla velkojien oikeuksia (CON/2005/36). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle