Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut) september 2005

Finansiell stabilitet och tillsyn

Stora EU-bankers exponering mot hedgefonder

Den 15 september 2005 godkände ECB-rådet publiceringen av rapporten ”Large EU-banks’ exposures to hedge funds” (Stora EU-bankers exponering mot hedgefonder) som utarbetats av Banktillsynskommittén. Rapporten förväntas bidra till ökad insikt om förhållandet mellan banker och hedgefonder och de därtill relaterade följderna för den finansiella stabiliteten. Den kommer att publiceras på ECB:s webbplats i oktober 2005.

Bankstrukturer inom EU

Den 15 september 2005 godkände ECB-rådet publiceringen av rapporten ”EU banking structures” (Bankstrukturer inom EU) som utarbetats av Banktillsynskommittén. Rapporten fokuserar på den strukturella utveckling under 2005 som potentiellt kan påverka bankstabiliteten. Den kommer inom kort att publiceras på ECB:s webbplats.

Statistik och betalningssystem

Gränsöverskridande betalningar i euro

Den 15 september 2005 beslutade ECB-rådet att lämna förslag till Europeiska kommissionen att höja tröskelvärdet för betalningsbalansrapportering till 50 000 EUR från och med 2008 och att bibehålla det nuvarande tröskelvärdet på 12 500 EUR till dess. Detta skulle tillåta medlemsstaterna som tillämpar ett rapporteringssytem, huvudsakligen baserat på bankavveckling, att använda perioden fram till 2008 för att införa alternativa metoder för att samla in nödvändiga uppgifter för betalningsbalansstatistiken.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om insamling av statistik i Nederländerna

På begäran av De Nederlandsche Bank antog ECB-rådet den 9 augusti 2005 ett yttrande om samarbete mellan De Nederlandsche Bank och Centraal Bureau voor de Statistiek avseende ECB:s krav på statistikrapportering (CON/2005/27). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om av direktivet om slutgiltig avveckling i Cypern

På begäran av Central Bank of Cyprus antog ECB-rådet den 10 augusti 2005 ett yttrande om ändringar av lagen om genomförandet av direktiv 98/26/EG om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (direktivet om slutgiltig avveckling) (CON/2005/28). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om finansiering av Österrikes bidrag till IMF:s trustfond

På begäran av det österrikiska justitieministeriet antog ECB-rådet den 11 augusti 2005 ett yttrande om finansiering genom Oesterreichische Nationalbank av Österrikes bidrag till IMF:s fond för låginkomstländer som drabbats av naturkatastrofer (CON/2005/29). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om bestämmelserna för inbetalning av Banco de Españas vinster

På begäran av den spanska ekonomiministern antog ECB-rådet den 11 augusti 2005 ett yttrande om bestämmelserna för inbetalning av Banco de Españas vinster till statskassan (CON/2005/30). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om ett statistikrapporteringssystem i Belgien

Den 29 augusti 2005 antog ECB-rådet, på begäran av det belgiska finansministeriet, ett yttrande om ett system för direktrapportering av statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen (CON/2005/31). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om statistikrapportering avseende betalningsinstrument i Litauen

Den 15 september 2005 antog ECB-rådet, på begäran av Lietuvos bankas, ett yttrande om krav på statistikrapportering avseende betalningsinstrument (CON/2005/32). Yttrandet kommer att offentliggöras på ECB:s webbplats den 19 september 2005.

Kontakt för media