Menu

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven) September 2005

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Risicoposities van grote EU-banken ten opzichte van hedge funds

Op 15 september 2005 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een door het Comité voor bankentoezicht opgesteld rapport getiteld “Large EU-banks’ exposures to hedge funds” (Risicoposities van grote EU-banken ten opzichte van hedge funds). Het rapport zal naar verwachting bijdragen aan een breder inzicht in de verhouding tussen banken en hedge funds en de daarmee verband houdende implicaties voor de financiële stabiliteit. Het rapport zal in oktober 2005 worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Bankstructuren binnen de EU

Op 15 september 2005 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een door het Comité voor bankentoezicht opgesteld rapport getiteld “EU banking structures” (Bankstructuren binnen de EU). Het rapport richt zich op structurele ontwikkelingen in 2005 die de stabiliteit in het bankwezen mogelijk kunnen beïnvloeden. Het rapport zal binnenkort worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Statistieken en betalingssystemen

Grensoverschrijdende betalingen in euro

Op 15 september 2005 heeft de Raad van Bestuur besloten aan de Europese Commissie voor te stellen dat deze de drempel voor betalingsbalansrapportage vanaf 2008 tot EUR 50.000 optrekt en in de tussentijd de huidige drempel van EUR 12.500 handhaaft. Dit zou de lidstaten die een rapportagesysteem hanteren dat hoofdzakelijk is gebaseerd op bancaire verrekeningen, in staat stellen de periode tot 2008 te gebruiken om alternatieve methoden voor het verzamelen van gegevens voor betalingsbalansstatistieken in te voeren.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake het verzamelen van statistische gegevens in Nederland

Op 9 augustus 2005 heeft de Raad van Bestuur na een verzoek van De Nederlandsche Bank zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de samenwerking tussen De Nederlandsche Bank en het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende de statistische-rapportagevereisten van de ECB (CON/2005/27). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de invoering van de Finaliteitsrichtlijn door Cyprus

Op 10 augustus 2005 heeft de Raad van Bestuur na een verzoek van de Central Bank of Cyprus zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake wijzigingen van de Wet ter uitvoering van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen (de Finaliteitsrichtlijn) (CON/2005/28). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de financiering van de Oostenrijkse bijdrage aan een IMF-trustfonds

Op 11 augustus 2005 heeft de Raad van Bestuur na een verzoek van het Oostenrijkse Federale Ministerie van Justitie zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de financiering door de Oesterreichische Nationalbank van een bijdrage door Oostenrijk aan het IMF-trustfonds voor lage-loon landen die zijn getroffen door natuurrampen (CON/2005/29). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de regels voor het uitkeren van de winsten van de Banco de España

Op 11 augustus 2005 heeft de Raad van Bestuur na een verzoek van de Spaanse Staatssecretaris voor de Economie zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de uitkering van de winsten van de Banco de España aan de Schatkist (CON/2005/30). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake het statistische-rapportagesysteem in België

Op 29 augustus 2005 heeft de Raad van Bestuur na een verzoek van het Belgische Ministerie van Financiën zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de invoering van directe rapportage betreffende betalingsbalansstatistieken en statistieken betreffende de externe vermogenspositie (CON/2005/31). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake statistieken betreffende betalingsinstrumenten in Litouwen

Op 15 september 2005 heeft de Raad van Bestuur na een verzoek van Lietuvos bankas zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de statistische-rapportagevereisten van Lietuvos bankas betreffende betalingsinstrumenten (CON/2005/32). Het Advies zal op 19 september 2005 worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Contactpersonen voor de media