Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut) augusti 2005

Operativa frågor

Indikativa tidsscheman för Eurosystemets anbudsförfaranden och uppfyllandeperioder

ECB-rådet godkände indikativa tidsscheman för Eurosystemets anbudsförfaranden och uppfyllandeperioder under 2006. Ytterligare uppgifter finns i två pressmeddelanden som offentliggjordes på ECB:s webbplats den 4 augusti 2005 på alla officiella gemenskapsspråk.

Betalningssystem

Massbetalningstjänster i euro som centralbankerna skall tillhandahålla till kreditinstituten

ECB-rådet godkände ett policyuttalande om tillhandahållande av massbetalningstjänster i euro till kreditinstituten. Detta uttalande kommer att offentliggöras inom kort på ECB:s webbplats på alla officiella gemenskapsspråk. De nationella centralbankerna i ECBS som inte är medlemmar i Eurosystemet har även uttryckt sitt stöd för detta policyuttalande.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Eurosystemets bidrag till Europeiska kommissionens offentliga samrådsförfarande gällande grönboken om en handlingsplan för finansiella tjänster (Green Paper on Financial Services Policy 2005-2010)

ECB-rådet godkände ovannämnda bidrag, som finns på alla av Eurosystemets webbplatser.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om reglering av lobbying i Slovakien

På begäran av det slovakiska justitieministeriet antog ECB-rådet den 3 augusti 2005 ett yttrande om reglering av lobbying, inklusive lobbyverksamhet i anslutning till Národná banka Slovenska (CON/2005/25). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om finanstillsynen i Slovakien

På begäran av Národná banka Slovenska antog ECB-rådet den 4 augusti 2005 ett yttrande om Národná banka Slovenskas uppgifter beträffande den integrerade övervakningen av hela den finansiella marknaden och om ändring av dess stadga (CON/2005/26). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.