Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια) Αύγουστος 2005

Λειτουργικά θέματα

Ενδεικτικά ημερολογιακά προγράμματα των δημοπρασιών του Ευρωσυστήματος και των περιόδων τήρησης ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα ενδεικτικά ημερολογιακά προγράμματα των δημοπρασιών του Ευρωσυστήματος και των περιόδων τήρησης ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών για το 2006. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε στα δύο δελτία Τύπου που δημοσιεύθηκαν στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 4 Αυγούστου 2005 σε όλες τις επίσημες κοινοτικές γλώσσες.

Συστήματα πληρωμών

Παροχή υπηρεσιών πληρωμών μικρής αξίας σε ευρώ από τις κεντρικές τράπεζες προς τα πιστωτικά ιδρύματα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε δήλωση σχετικά με την πολιτική για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών μικρής αξίας σε ευρώ προς τα πιστωτικά ιδρύματα, η οποία θα δημοσιευθεί προσεχώς στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ σε όλες τις επίσημες κοινοτικές γλώσσες. Η θέση που εκφράζεται στην εν λόγω δήλωση έχει γίνει αποδεκτή και από τις ΕθνΚΤ του ΕΣΚΤ που δεν αποτελούν μέλη του Ευρωσυστήματος.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία

Συνεισφορά του Ευρωσυστήματος στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για την Πολιτική για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες (2005-2010)

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την εν λόγω συνεισφορά, η οποία διατίθεται σε όλους τους δικτυακούς τόπους του Ευρωσυστήματος.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων άσκησης πιέσεων (lobbying) στη Σλοβακία

Στις 3 Αυγούστου 2005, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Σλοβακίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων άσκησης πιέσεων (lobbying), συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την Národná banka Slovenska (CON/2005/25). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την εποπτεία της χρηματοπιστωτικής αγοράς στη Σλοβακία

Στις 4 Αυγούστου 2005, κατόπιν αιτήματος της Národná banka Slovenska, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με το ρόλο της Národná banka Slovenska όσον αφορά την ολοκληρωμένη εποπτεία της χρηματοπιστωτικής αγοράς στο σύνολό της και με τροποποιήσεις του καταστατικού της (CON/2005/26). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.