Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset) elokuu 2005

Toiminnalliset kysymykset

Eurojärjestelmän ohjeellinen huutokauppakalenteri ja vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeellinen aikataulu

EKP:n neuvosto hyväksyi eurojärjestelmän ohjeellisen huutokauppakalenterin ja vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeellisen aikataulun vuodelle 2006. Tarkat tiedot löytyvät EKP:n verkkosivuilla 4.8.2005 kaikilla yhteisön virallisilla kielillä julkaistuista kahdesta tiedotteesta.

Maksujärjestelmät

Keskuspankkien luottolaitoksille tarjoamat pieniin euromääräisiin maksuihin liittyvät maksupalvelut

EKP:n neuvosto hyväksyi politiikkalinjauksen, joka koskee pieniin euromääräisiin maksuihin liittyvien maksupalveluiden tarjoamista luottolaitoksille. Asiakirja julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla kaikilla yhteisön virallisilla kielillä. Myös ne Euroopan keskuspankkijärjestelmään kuuluvat kansalliset keskuspankit, jotka eivät kuulu eurojärjestelmään, ovat hyväksyneet tämän linjauksen.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

Eurojärjestelmän kannanotto Euroopan komission julkiseen kuulemiseen rahoituspalvelupolitiikkaa vuosina 2005‑2010 koskevasta vihreästä kirjasta (Green Paper on Financial Services Policy (2005-2010))

EKP:n neuvosto hyväksyi edellä mainitun kannanoton, joka on luettavissa kaikilla eurojärjestelmän verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto lobbauksen sääntelystä Slovakiassa

EKP:n neuvosto antoi 3.8.2005 Slovakian oikeusministeriön pyynnöstä lausunnon lobbauksen sääntelystä, mukaan lukien Národná banka Slovenskaan liittyvä lobbaustoiminta (CON/2005/25). Lausunto on saatavissa EKP:n verkkosivuilta.

EKP:n lausunto rahoitusmarkkinoiden valvonnasta Slovakiassa

EKP:n neuvosto antoi 4.8.2005 Slovakian keskuspankin pyynnöstä lausunnon, joka koskee Národná banka Slovenskan koko rahoitusmarkkinoiden integroituun valvontaan liittyviä tehtäviä ja sen perussääntöihin tehtäviä muutoksia (CON/2005/26). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.