Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven) Augustus 2005

Operationele aangelegenheden

De indicatieve kalenders voor de tendertransacties van het Eurosysteem en de reserve-aanhoudingsperiodes

De Raad van Bestuur heeft zijn goedkeuring gehecht aan de indicatieve kalenders voor de tendertransacties van het Eurosysteem en de reserve-aanhoudingsperiodes in 2006. Nadere details worden verschaft in twee persberichten die op 4 augustus 2005 in alle officiële talen van de Gemeenschap zijn gepubliceerd op de website van de ECB.

Betalingssystemen

De verschaffing van retail-betalingsdiensten in euro door centrale banken aan kredietinstellingen

De Raad van Bestuur heeft zijn goedkeuring gehecht aan een beleidsdocument voor de verschaffing van retail-betalingsdiensten in euro aan kredietinstellingen, dat op korte termijn in alle officiële talen van de Gemeenschap zal worden gepubliceerd op de website van de ECB. De nationale centrale banken van het ESCB die geen deel uitmaken van het Eurosysteem hebben zich bij dit beleidsstandpunt aangesloten.

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Bijdrage van het Eurosysteem aan de publieke consultatie van de Europese Commissie betreffende haar “Green Paper on Financial Services Policy (2005-2010)” [“Groenboek betreffende het beleid inzake financiële diensten (2002-2010)”]

De Raad van Bestuur heeft zijn goedkeuring gehecht aan bovengenoemde bijdrage, die beschikbaar is op alle websites van het Eurosysteem.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de regulering van lobbying in Slowakije

Op 3 augustus 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van het Slowaakse Ministerie van Justitie, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de regulering van lobbying, waaronder lobbying in verband met Národná banka Slovenska (CON/2005/25). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake het toezicht op de financiële markt in Slowakije

Op 4 augustus 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van Národná banka Slovenska, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de taak van Národná banka Slovenska betreffende het geïntegreerde toezicht op de totale financiële markt en de wijziging van haar statuten (CON/2005/26). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.