Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

april 2005

Ekonomisk, monetär och finansiell situation

Sjätte rapporten om strukturfrågor

Den 7 april 2005 godkände ECB-rådet den sjätte rapporten om strukturfrågor som har utarbetats av Penningpolitiska kommittén (en av Eurosystemets/ECBS kommittéer). Rapporten ger en övergripande bedömning av euroområdets konkurrenskraft och exportresultat och granskar vilka faktorer som påverkar denna utveckling . Rapporten kommer att publiceras i publikationsserien ”Occasional Paper” på ECB:s webbplats under andra halvan av maj.

Operativa frågor

Bedömning av avvecklingssystem för värdepapper mot användarstandarder för Eurosystemets kredittransaktioner

ECB-rådet uppdaterade bedömningen av avvecklingssystem för värdepapper som är godtagbara för Eurosystemets kredittransaktioner mot ”Standards for the use of EU securities settlements systems in ESCB credit operations, 1998”. Ett pressmeddelande med mer information publicerades på ECB:s webbplats den 21 april 2005.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om kassakrav i Litauen

Den 1 april 2005 antog ECB-rådet, på begäran av Lietuvos bankas, ett yttrande om förslag till bestämmelser om kassakrav för kreditinstitut (CON/2005/8). Yttrandet publicerades på ECB:s webbplats den 14 April 2005.

ECB-yttrande om ställningen för värdepappersavveckling och likställda institut i Belgien

Den 15 april 2005 antog ECB-rådet, på begäran av det belgiska finansdepartementet, ett yttrande om förslag till kungligt dekret om ställningen för institut för värdepappersavveckling och likställda institut (CON/2005/9). Yttrandet publicerades på ECB:s webbplats den 18 april 2005.

Statistik

Utbyte av sekretesskyddad statistik inom ECBS

Den 5 april 2005 godkände ECB-rådet att sekretesskyddad statistik som ECBS erhåller från nationella statistikinstitut eller Europeiska gemenskapernas statistikkontor (Eurostat) endast används för statistikändamål. Detta beslut överensstämmer med Rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik.

Organisationsstyrning

Rekommendationer om externa revisorer för Bank of Greece och om externa revisorer för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Den 7 april 2005 antog ECB-rådet rekommendationer till EU-rådet om externa revisorer för Bank of Greece (ECB/2005/7) och för Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique (ECB/2005/8). Rekommendationerna publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 15 april 2005 och på ECB:s webbplats den 19 april 2005.

Ny ordförande för IT-kommittén

ECB-rådet utnämnde Hans-Gert Penzel till ordförande för IT-kommittén som är en av Eurosystemets/ECBS kommittéer. Hans mandatperiod börjar omedelbart och slutar den 31 augusti 2007.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media