Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

huhtikuu 2005

Talous, rahatalous ja rahoitusmarkkinat

Kuudes raportti rakenteellisista kysymyksistä

EKP:n neuvosto hyväksyi 7.4.2005 rahapolitiikan komitean laatiman kuudennen rakenteellisia kysymyksiä koskevan raportin. Rahapolitiikan komitea on yksi eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteoista. Raportissa arvioidaan kattavasti euroalueen kilpailukykyä ja viennin kehitystä sekä tarkastellaan kehityksen taustatekijöitä. Se julkaistaan toukokuun jälkipuoliskolla Occasional Paper ‑julkaisusarjassa EKP:n verkkosivuilla.

Toiminnalliset kysymykset

Arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien arviointi eurojärjestelmän luotto-operaatioiden käyttäjävaatimusten noudattamisen suhteen

EKP:n neuvosto arvioi uudelleen, miten eurojärjestelmän luotto-operaatioissa käytettävät arvopaperikaupan selvitysjärjestelmät noudattavat vuonna 1998 julkaistuja standardeja (”Standards for the use of EU securities settlement systems in ESCB credit operations”). Lisätietoa saa EKP:n verkkosivuilla 21.4.2005 julkaistusta lehdistötiedotteesta.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto vähimmäisvarantovaatimuksista Liettuassa

EKP:n neuvosto antoi 1.4.2005 Liettuan keskuspankin pyynnöstä lausunnon ehdotuksesta luottolaitoksia koskeviksi vähimmäisvarantovaatimuksiksi (CON/2005/8). Lausunto julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 14.4.2005.

EKP:n lausunto arvopaperiselvityslaitosten ja vastaavien laitosten asemasta Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 15.4.2005 Belgian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon esityksestä arvopaperiselvityslaitosten ja vastaavien laitosten asemaa koskevaksi kuninkaan asetukseksi (CON/2005/9). Lausunto julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 19.4.2005.

Tilastot

Luottamuksellisten tilastotietojen vaihto EKPJ:ssä

EKP:n neuvosto sopi 5.4.2005, että EKPJ:n kansallisilta tilastolaitoksilta tai Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolta (Eurostat) saamia luottamuksellisia tilastotietoja käytetään ainoastaan tilastollisiin tarkoituksiin. Päätös on sopusoinnussa yhteisön tilastoista 17 päivänä helmikuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 kanssa.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositukset Kreikan ja Belgian keskuspankkien ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 7.4.2005 EU:n neuvostolle suositukset Kreikan keskuspankin (EKP/2005/7) ja Nationale Bank van Belgiën/Banque Nationale de Belgiquen (EKP/2005/8) ulkopuolisista tilintarkastajista. Suositukset julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 15.4.2005 ja EKP:n verkkosivuilla 19.4.2005.

Tietotekniikkakomitealle uusi puheenjohtaja

EKP:n neuvosto nimitti tietotekniikkakomitean puheenjohtajaksi Hans-Gert Penzelin. Tietotekniikkakomitea on yksi eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteoista. Uuden puheenjohtajan toimikausi alkaa välittömästi ja päättyy 31.8.2007.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle