Menu

Адрес

Пощенски адреси

Кореспонденция

European Central Bank
Получател (име и/или структурно звено)
60640 Frankfurt am Main
Germany

Пратки и доставки

European Central Bank
Получател (име и/или структурно звено)
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

Фактури

Вижте Изискванията на ЕЦБ за фактуриране

Работни помещения на ЕЦБ

Франкфурт на Майн

ЕЦБ е разположена на три адреса във Франкфурт:

  • Sonnemannstrasse 20 (Main Building)
    60314 Frankfurt am Main, Germany
  • Kaiserstrasse 29 (Eurotower)
    60311 Frankfurt am Main, Germany
  • Taunustor 2
    60311 Frankfurt am Main, Germany

Сградите се наблюдават чрез система за видеонаблюдение: ECB's video surveillance policy


Представително бюро в Брюксел

Rue de la Loi/ Wetstraat 223
1040 Bruxelles
Belgium

+32 2 233 54 40

Моля, отправяйте всички въпроси от общо естество към офисите във Франкфурт

(+49 69 13 44 0)

+32 2 233 54 49


Представително бюро във Вашингтон, в сградата на МВФ

700, 19th Street NW, Suite HQ1-2- 570
Washington D.C. 20431
U.S.A.

+1-202-623-8351
+1-202-623-8377