Menu

Adres

Adresy do korespondencji i dostaw

Korespondencja

European Central Bank
Adresat (imię i nazwisko lub jednostka organizacyjna)
60640 Frankfurt am Main

Niemcy / Germany

Przesyłki i dostawy

European Central Bank
Adresat (imię i nazwisko lub jednostka organizacyjna)
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Niemcy / Germany

Faktury

Zob. wymagania EBC dotyczące faktur.

Biura EBC

Frankfurt nad Menem

Frankfurckie biura EBC mieszczą się pod trzema adresami:

  • Sonnemannstrasse 20 (główna siedziba)
    60314 Frankfurt nad Menem, Niemcy
  • Kaiserstrasse 29 (Eurotower)
    60311 Frankfurt nad Menem, Niemcy
  • Taunustor 2
    60311 Frankfurt nad Menem, Niemcy

Nasze budynki są monitorowane. ECB's video surveillance policy


Biuro przedstawicielskie w Brukseli

Rue de la Loi / Wetstraat 223
1040 Bruxelles
Belgia / Belgium

+32 2 233 54 40

Wszelkie pytania ogólne należy kierować do naszych biur we Frankfurcie

(+49 69 13 44 0)

+32 2 233 54 49


Biuro przedstawicielskie przy MFW w Waszyngtonie

700, 19th Street NW, Suite HQ1-2- 570
Washington D.C. 20431
USA

+1-202-623-8351
+1-202-623-8377