Menu

Adresa

Poštová adresa

Korešpondenčná adresa

European Central Bank
Adresát (meno a/alebo odborný útvar)
60640 Frankfurt am Main

Nemecko

Doručovacia adresa (balíky a zásielky)

European Central Bank
Adresát (meno a/alebo odborný útvar)
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main

Nemecko

Faktúry

Prečítajte si naše fakturačné podmienky.

Kancelárie ECB

Frankfurt nad Mohanom

ECB sídli vo Frankfurte na troch adresách:

  • Sonnemannstrasse 20 (hlavná budova)
    60314 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko
  • Kaiserstrasse 29 (Eurotower)
    60311 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko
  • Taunustor 2 (Japan Center)
    60311 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko

Priestory ECB sú monitorované kamerovým systémom: ECB's video surveillance policy


Zastupiteľská kancelária ECB v Bruseli

Rue de la Loi/ Wetstraat 223
1040 Brusel
Belgicko

+32 2 233 54 40

V prípade otázok všeobecného charakteru sa obráťte na ECB vo Frankfurte.

(+49 69 13 44 0)

+32 2 233 54 49


Zastupiteľská kancelária v MMF vo Washingtone

700, 19th Street NW, Suite HQ1-2- 570
Washington D.C. 20431
U.S.A.

+1-202-623-8351
+1-202-623-8377