Menu

Adress

Post- och leveransadress

Brev

European Central Bank
Adressat (namn och/eller verksamhetsområde)
60640 Frankfurt am Main

Germany

Paket och leveranser

European Central Bank
Adressat (namn och/eller verksamhetsområde)
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

Räkningar

Vänligen se ECB’s invoicing requirements.

ECB:s kontor

Frankfurt am Main

ECB har tre adresser i Frankfurt:

  • Sonnemannstrasse 20 (Main Building)
    60314 Frankfurt am Main, Germany
  • Kaiserstrasse 29 (Eurotower)
    60311 Frankfurt am Main, Germany
  • Taunustor 2
    60311 Frankfurt am Main, Germany

Lokalerna har videoövervakning: ECB's video surveillance policy


Representantkontor i Bryssel

Rue de la Loi/ Wetstraat 223
1040 Bruxelles
Belgium

+32 2 233 54 40

För allmänna frågor, kontakta kontoret i Frankfurt

(+49 69 13 44 0)

+32 2 233 54 49


Representantkontor i Washington vid IMF

700, 19th Street NW, Suite HQ1-2- 570
Washington D.C. 20431
U.S.A.

+1-202-623-8351
+1-202-623-8377