Menu

Indirizz

Indirizzi postali

Korrispondenza u fatturi

European Central Bank
Indirizzat (isem u/jew qasam tax-xogħol)
60640 Frankfurt am Main
il-Ġermanja

Pakketti u konsenji

Bank Ċentrali Ewropew
Indirizzat (isem u/jew qasam tax-xogħol)
22 Frankfurt am Main

il-Ġermanja

Fatturi

Jekk jogħġbok ikkonsulta r-rekwiżiti għall-fatturar tal-BĊE.

Uffiċċji tal-BĊE

Frankfurt am Main

Il-BĊE jinsab fi tliet indirizzi fi Frankfurt am Main:

  • Sonnemannstrasse 20 (Bini Ewlieni)
    60314 Frankfurt am Main, il-Ġermanja
  • Kaiserstrasse 29 (Eurotower)
    60311 Frankfurt am Main, il-Ġermanja
  • Sonnemannstrasse 2
    60311 Frankfurt am Main, il-Ġermanja

Dan il-bini huwa mmonitorjat b'sistema ta' vidjosorveljanza: ECB's video surveillance policy


Uffiċċju Rappreżentattiv Brussell

Rue de la Loi/ Wetstraat 223
1040 Bruxelles
il-Belġju

+32 2 233 54 40

Jekk jogħġbok agħmel il-mistoqsijiet tiegħek lill-uffiċċji fi Frankfurt

(+49 69 13 44 0)

+32 2 233 54 49


Uffiċċju Rappreżentattiv Washington fl-IMF

700, 19th Street NW, Suite HQ1-2- 570
Washington D.C. 20431
U.S.A.

+1-202-623-8351
+1-202-623-8377