Menu

Adresa

Adrese za poštu i dostavu

Korespondencija

European Central Bank
primatelj (ime i/ili poslovno područje)
60640 Frankfurt na Majni

Njemačka

Paketi i dostava

European Central Bank
primatelj (ime i/ili poslovno područje)
60640 Frankfurt na Majni

Njemačka

Računi

Pogledajte Zahtjeve ESB-a povezane s ispostavljanjem računa.

Zgrade ESB-a

Frankfurt na Majni

Prostorije ESB-a nalaze se na tri lokacije u Frankfurtu:

  • Sonnemannstrasse 20 (glavna zgrada)
    60314 Frankfurt na Majni, Njemačka
  • Kaiserstrasse 29
    60311 Frankfurt na Majni, Njemačka
  • Taunustor 2
    60311 Frankfurt na Majni, Njemačka

Zgrade ESB-a su pod videonadzorom. ECB's video surveillance policy


Predstavništvo ESB-a u Bruxellesu

Rue de la Loi / Wetstraat 223
1040 Bruxelles
Belgija

+32 2 233 54 40

Kada je riječ o općim pitanjima, molimo da se obratite uredima u Frankfurtu.

+49 69 13 44 0

+32 2 233 54 49


Predstavništvo ESB-a u Washingtonu (u MMF-u)

700, 19th Street NW, Suite HQ1-2- 570
Washington D.C. 20431
SAD

+1-202-623-8351
+1-202-623-8377