Menu

Какво представлява лихвеният процент по основните операции по рефинансиране?

13 септември 2018 г.

Какво представлява лихвеният процент по основните операции по рефинансиране?

Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране (ООР) е онзи, който банките плащат, когато заемат средства от ЕЦБ за срок от една седмица. В тези операции те трябва да предоставят обезпечение, за да гарантират изплащането на заема.

Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране е един от трите лихвени процента, които ЕЦБ определя на всеки шест седмици като част от дейността си, насочена към запазване на ценова стабилност в еврозоната.

Другите два лихвени процента са по пределното кредитно улеснение – лихвеният процент, по който банките могат да заемат средства от ЕЦБ овърнайт (това е по-скъпо, отколкото ако заемат за седмица), и по депозитното улеснение – лихвеният процент, който банките получават (или който трябва да платят в период на отрицателни лихвени проценти) за депозирането на средства овърнайт при ЕЦБ.