Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Какво представлява лихвеният процент по основните операции по рефинансиране?

13 септември 2018 г.

Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране (ООР) е онзи, който банките плащат, когато заемат средства от ЕЦБ за срок от една седмица. В тези операции те трябва да предоставят обезпечение, за да гарантират изплащането на заема.

Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране е един от трите лихвени процента, които ЕЦБ определя на всеки шест седмици като част от дейността си, насочена към запазване на ценова стабилност в еврозоната.

Другите два лихвени процента са по пределното кредитно улеснение – лихвеният процент, по който банките могат да заемат средства от ЕЦБ овърнайт (това е по-скъпо, отколкото ако заемат за седмица), и по депозитното улеснение – лихвеният процент, който банките получават (или който трябва да платят в период на отрицателни лихвени проценти) за депозирането на средства овърнайт при ЕЦБ.