Menu

Co je to sazba pro hlavní refinanční operace?

13. září 2018

Co je to sazba pro hlavní refinanční operace?

Sazba pro hlavní refinanční operace je úroková sazba, za kterou si banky vypůjčují od ECB peníze na jeden týden. Přitom musí poskytnout zajištění jako garanci toho, že budou peníze splaceny.

Sazba pro hlavní refinanční operace je jednou ze tří úrokových sazeb, které ECB stanovuje každých šest týdnů v rámci svého úkolu udržovat v eurozóně stabilní ceny.

Dvěma zbývajícími jsou sazba mezní zápůjční facility, za kterou si banky mohou půjčovat od ECB na jeden den (a je vyšší, než kdyby si půjčily na jeden týden), a sazba vkladové facility, jež stanovuje úrok, který banky dostávají – nebo naopak musí platit, jsou-li úrokové sazby záporné – za vklady uložené u ECB na jeden den.