Ключова информация

Търсите ли информация и ресурси за ЕЦБ? Искате ли да се запознаете по-задълбочено с някои от въпросите, с които се занимава тя? Искате ли да научите защо ЕЦБ е важна за Вас? В такъв случай сте на правилното място!


Инфографика: Как функционира количественото парично стимулиране

9 декември 2016 г.

Програмите на ЕЦБ за закупуване на активи подпомагат икономическия растеж и допринасят за постигането на нашата цел по отношение на инфлацията. Научете как функционират тези програми, каква е ролята на търговските банки и по какъв начин тези мерки влияят върху предприятията и потребителите.

още