Oheistietoa

Tästä osiosta löytyy lisätietoa ja materiaalia EKP:stä ja sen eri toiminta-alueista. Osiosta selviää myös, miten EKP:n toiminta vaikuttaa eurooppalaisten arkeen.


Mitä rahoitusvakaus tarkoittaa?

24.5.2016

Kun rahoitusjärjestelmä on vakaa, sillä on hyvät edellytykset selviytyä häiriöistä. Mitä rahoitusvakaus tarkoittaa käytännössä? Miten EKP edistää sitä?
Tarkemmin