Oheistietoa

Tästä osiosta löytyy lisätietoa ja materiaalia EKP:stä ja sen eri toiminta-alueista. Osiosta selviää myös, miten EKP:n toiminta vaikuttaa eurooppalaisten arkeen.


Miten omaisuuserien osto-ohjelma toimii ja vaikuttaa talouteen?

9.12.2016

Kaaviosta käy ilmi, miten EKP:n laajennettu omaisuuserien osto-ohjelma toimii ja edistää talouskasvua ja inflaatiotavoitteen saavuttamista. Kaaviosta ilmenee myös, mikä on pankkien rooli ohjelmassa ja miten yritykset ja kotitaloudet hyötyvät ostoista.

lue lisää