Europodručje 1999. – 2015.

Albanija

Država izvan EU-a

Austrija

Država članica EU-a čija je valuta euro

Država članica EU-a od 1995.

Euro od 1999. (gotovina u optjecaju od 2002.)

Bosna i Hercegovina

Država izvan EU-a

Belgija

Država članica EU-a čija je valuta euro

Država osnivačica EU-a 1957.

Euro od 1999. (gotovina u optjecaju od 2002.)

Bugarska

Država članica EU-a čija valuta nije euro

Država članica EU-a od 2007.

Švicarska

Država izvan EU-a

Cipar

Država članica EU-a čija je valuta euro

Država članica EU-a od 2004.

Euro od 2008.

Češka

Država članica EU-a čija valuta nije euro

Država članica EU-a od 2004.

Njemačka

Država članica EU-a čija je valuta euro

Država osnivačica EU-a 1957.

Euro od 1999. (gotovina u optjecaju od 2002.)

Danska

Država članica EU-a čija valuta nije euro

Država članica EU-a od 1973.

Estonija

Država članica EU-a čija je valuta euro

Država članica EU-a od 2004.

Euro od 2011.

Španjolska

Država članica EU-a čija je valuta euro

Država članica EU-a od 1986.

Euro od 1999. (gotovina u optjecaju od 2002.)

Finska

Država članica EU-a čija je valuta euro

Država članica EU-a od 1995.

Euro od 1999. (gotovina u optjecaju od 2002.)

Francuska

Država članica EU-a čija je valuta euro

Država osnivačica EU-a 1957.

Euro od 1999. (gotovina u optjecaju od 2002.)

Ujedinjena Kraljevina

Država članica EU-a čija valuta nije euro

Država članica EU-a od 1973.

Grčka

Država članica EU-a čija je valuta euro

Država članica EU-a od 1981.

Euro od 2001. (gotovina u optjecaju od 2002.)

Hrvatska

Država članica EU-a čija valuta nije euro

Država članica EU-a od 2013.

Mađarska

Država članica EU-a čija valuta nije euro

Država članica EU-a od 2004.

Irska

Država članica EU-a čija je valuta euro

Država članica EU-a od 1973.

Euro od 1999. (gotovina u optjecaju od 2002.)

Island

Država izvan EU-a

Italija

Država članica EU-a čija je valuta euro

Država osnivačica EU-a 1957.

Euro od 1999. (gotovina u optjecaju od 2002.)

Lihtenštajn

Država izvan EU-a

Litva

Država članica EU-a čija je valuta euro

Država članica EU-a od 2004.

Euro od 2015.

Luksemburg

Država članica EU-a čija je valuta euro

Država osnivačica EU-a 1957.

Euro od 1999. (gotovina u optjecaju od 2002.)

Latvija

Država članica EU-a čija je valuta euro

Država članica EU-a od 2004.

Euro od 2014.

Monako

Država izvan EU-a

Crna Gora

Država izvan EU-a

bivša jugoslavenska Republika Makedonija

Država izvan EU-a

Malta

Država članica EU-a čija je valuta euro

Država članica EU-a od 2004.

Euro od 2008.

Nizozemska

Država članica EU-a čija je valuta euro

Država osnivačica EU-a 1957.

Euro od 1999. (gotovina u optjecaju od 2002.)

Norveška

Država izvan EU-a

Poljska

Država članica EU-a čija valuta nije euro

Država članica EU-a od 2004.

Portugal

Država članica EU-a čija je valuta euro

Država članica EU-a od 1986.

Euro od 1999. (gotovina u optjecaju od 2002.)

Rumunjska

Država članica EU-a čija valuta nije euro

Država članica EU-a od 2007.

Švedska

Država članica EU-a čija valuta nije euro

Država članica EU-a od 1995.

Slovenija

Država članica EU-a čija je valuta euro

Država članica EU-a od 2004.

Euro od 2007.

Slovačka

Država članica EU-a čija je valuta euro

Država članica EU-a od 2004.

Euro od 2009.

San Marino

Država izvan EU-a

Srbija

Država izvan EU-a

Države članice Europske unije čija je valuta euro su:

 • Austrija
 • Belgija
 • Cipar
 • Estonija
 • Finska
 • Francuska
 • Grčka
 • Irska
 • Italija
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Malta
 • Nizozemska
 • Njemačka
 • Portugal
 • Slovenija
 • Slovačka
 • Španjolska

Države članice Europske unije čija valuta nije euro su:

 • Bugarska
 • Češka
 • Danska
 • Hrvatska
 • Mađarska
 • Poljska
 • Rumunjska
 • Švedska
 • Ujedinjena Kraljevina