Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vårt penningpolitiska utlåtande i korthet

Vad beslutade vi?

Vår penningpolitik ger fortsatt stöd till ekonomin

Våra åtgärder hjälper ekonomin till återhämtning och inflationen att slutligen nå vårt två-procentsmål.

Tillgångsköpen kan lätta något

Finansieringsförhållandena är gynnsamma och inflationsutsikterna har förbättrats något. Detta möjliggör en något långsammare takt på nettoköpen i PEPP-programmet.

Finansieringsförhållandena behöver vara fortsatt gynnsamma

Detta hjälper konsumenter, företag och den allmänna sektorn och därmed kan ekonomin fortsätta sin återhämtning.

Vad låg till grund för våra beslut?

Ekonomin i euroområdet går framåt ...

70 procent av alla vuxna i Europa är fullt vaccinerade och ekonomin har till stor del öppnats upp igen. En bättre arbetsmarknad kan leda till högre inkomster och mer konsumtion.

... men ekonomin kunde ha gått bättre

Det finns fortfarande två miljoner fler arbetslösa nu än före pandemin. I vissa delar av ekonomin hämmas produktionen av brist på material och utrustning.

Hur ser vi på ekonomins utveckling?

Vi räknar med en stark ekonomisk återhämtning både i år och nästa år

Ekonomisk tillväxt i euroområdet 2020 och prognoser för de kommande åren
(prognoser från september 2021)

Vi förväntar oss att den aktuella inflationsökningen till stor del är tillfällig och sjunker igen 2022

Inflation i euroområdet 2020 och prognoser för de kommande åren
(prognoser från september 2021)

SE ÄVEN

För mer ingående information

PENNINGPOLITISKA BESLUT

Här hittar du ECB-rådets beslut om räntor och instrument från det senaste sammanträdet.

Pressmeddelande

PENNINGPOLITISKT UTLÅTANDE

Läs mer om varför vi fattat dessa beslut.

Penningpolitiskt utlåtande
VILL DU VETA MER? SE VÅR FÖRKLARING
LÄS MER
Vad är penningpolitik?