Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Meie rahapoliitikaotsuste ülevaade

Mida me otsustasime?

EKP rahapoliitika toetab jätkuvalt majandust

Meie meetmed aitavad majandusel elavneda ja suunata inflatsioonimäära seatud eesmärgini, milleks on 2%.

Varaoste on võimalik teha mõõdukamalt aeglasemas tempos

Rahastamistingimused on soodsad ja inflatsiooniväljavaade on veidi paranenud. See võimaldab teha pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava raames netovaraoste mõõdukamalt aeglasemas tempos.

Rahastamistingimused peavad püsima soodsad

See toetab tarbijaid, ettevõtteid ja avalikku sektorit ning võimaldab majandusel jätkuvalt elavneda.

Mida võtsime oma otsustes arvesse?

Euroala majanduse elavnemine jätkub...

70% Euroopa täisealistest elanikest on täielikult vaktsineeritud ja majandus jälle valdavalt avanenud. Tööturu olukorra paranemine loob eeldused sissetulekute ja tarbimise kasvuks.

... kuid majandus ei toimi veel täisvõimsusel

Pandeemiaeelse ajaga võrreldes on tööturul endiselt üle 2 miljoni inimese vähem. Mõnes majandussektoris pärsib tootmist materjalide ja seadmete nappus.

Kuidas majanduse areng meie hinnangul kulgeb?

Eeldame, et majandus elavneb jõuliselt nii sel kui ka järgmisel aastal

Euroala majanduskasv 2020. aastal ja järgnevate aastate ettevaated
(ettevaated alates septembrist 2021)

Eeldame, et inflatsiooni praegune hoogustumine on valdavalt ajutine ja 2022. aastal see jälle pidurdub

Euroala inflatsioon 2020. aastal ja järgnevate aastate ettevaated
(ettevaated alates septembrist 2021)

VAATA LISAKS

Loe lähemalt

RAHAPOLIITILISED OTSUSED

Tutvu EKP nõukogu viimasel istungil vastu võetud otsustega baasintressimäärade ja muude instrumentide kohta.

Pressiteade

RAHAPOLIITIKAOTSUSTE KOMMENTAAR

Loe selgitusi viimaste rahapoliitiliste otsustega seotud kaalutluste kohta.

Rahapoliitikaotsuste kommentaar
POLE ASJATUNDJA? TUTVU SUUNAVIITADEGA
LOE LÄHEMALT
Mis on rahapoliitika?