Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Rahapoliittinen katsaus pähkinänkuoressa

Mitä päätettiin?

Raha­politiikka tukee edelleen taloutta

Toimiemme avulla saadaan talous elpymään ja inflaatio kahteen prosenttiin tavoitteemme mukaisesti.

Omaisuuserien ostoja voidaan hieman hidastaa

Rahoitusolot ovat suotuisat ja inflaationäkymät hieman aiempaa paremmat. Siksi pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa voidaan alkaa tehdä netto-ostoja maltillisempaan tahtiin.

Rahoitusolojen on pysyttävä suotuisina

Näin tuetaan kuluttajia, yrityksiä ja julkista sektoria, ja talouden elpyminen voi jatkua.

Mitkä asiat vaikuttivat päätöksiimme?

Euroalueen talouden elpyminen etenee...

EU:n aikuisväestöstä 70 % on saanut molemmat rokotukset, ja taloudellinen toiminta on taas laajalti käynnistynyt. Paremmat työmarkkinat luovat edellytyksiä ansioiden ja kulutuksen kasvulle.

...mutta talous ei ole vielä niin hyvässä kunnossa kuin se voisi olla

Työssä käyviä on edelleen yli kaksi miljoonaa vähemmän kuin ennen pandemiaa. Raaka-aine- ja laitepula jarruttaa tuotantoa joillakin talouden sektoreilla.

Miten arvioimme talouden kehittyvän jatkossa?

Odotamme talouden elpyvän tänä ja ensi vuonna vahvasti

Euroalueen talouskasvu vuonna 2020 ja arviot lähivuosille
(asiantuntija-arviot syyskuulta 2021)

Odotamme, että inflaatio­vauhdin nykyinen nopeutuminen on lähinnä tilapäistä ja että inflaatio hidastuu jälleen vuonna 2022

Euroalueen inflaatio vuonna 2020 ja arviot lähivuosille
(asiantuntija-arviot syyskuulta 2021)

KATSO MYÖS

Yksityis­kohtaisempaa tietoa

RAHAPOLIITTISET PÄÄTÖKSET

Tutustu EKP:n neuvoston viimeisimmässä kokouksessaan tekemiin päätöksiin ohjauskoroista ja muista rahapolitiikan välineistä.

Lehdistötiedote

RAHA­POLIITTINEN KATSAUS

Tutustu viimeisimpien rahapoliittisten päätösten perusteluihin.

RAHAPOLIITTINEN KATSAUS
YLEISTAJUISTA OHEISTIETOA
LUE LISÄÄ
Mitä on rahapolitiikka?