Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Idag sätts den nya 50-eurosedeln i omlopp

4 april 2017
  • Sedel med förbättrade säkerhetsdetaljer sätts i omlopp idag
  • Ny sedel med porträtt av Europa och smaragdgrön siffra är svårare att förfalska
  • Enkät visar att kontanter fortfarande är det mest populära betalningsmedlet vid försäljningsställen

Europeiska centralbanken (ECB) har meddelat att den nya 50-eurosedeln, den fjärde i Europaserien, sätts i omlopp idag.

Eurosedlarna har gjorts ännu svårare att förfalska i och med det nya porträttfönstret i övre delen av hologrammet. Om man tittar på sedeln mot ljuset blir fönstret i hologrammet genomskinligt. Fönstret visar ett porträtt av Europa, en gestalt ur den grekiska mytologin. Porträttet är synligt på båda sidorna av sedeln. Samma porträtt syns även i vattenmärket intill den smaragdgröna siffran, där en ljuseffekt rör sig uppåt och nedåt när sedeln lutas. På sedeln finns också relieftryck för synskadade.

Även i denna digitala tidsålder är kontanter fortfarande en väsentlig del i vår ekonomi, sa Mario Draghi, ECB:s ordförande. En enkät om kontantanvändning som gjorts på uppdrag av ECB visar att mer än tre fjärdedelar av alla betalningar vid försäljningsställen i euroområdet görs med kontanter. I transaktionsvärde innebär detta något mer än hälften av alla betalningar.

De fullständiga resultaten av enkäten kommer att publiceras sommaren 2017.

50-eurosedeln är den eurosedel som används mest. Det finns mer än 9 miljarder sådana i omlopp, vilket är 46 procent av alla eurosedlar. 50-eurosedlarna i den första serien fortsätter att vara lagligt betalningsmedel parallellt med de nya sedlarna, men kommer gradvis att tas ur cirkulation.

Nya 100-eurosedlar och 200-eurosedlar kommer att ges ut i början av 2019.

Kontakt för media: Eszter Miltényi-Torstensson, +49 69 1344 8034.

Anm.:

Enkäten baseras på dagböcker som förts av 65 281 personer mellan oktober 2015 och juli 2016. De personer som svarade ombads notera alla betalningar vid försäljningsställen som snabbköp, varuhus, affärer, barer, restauranger och gatumarknader. ECB:s enkät omfattade 17 länder. Nationella undersökningar med liknande metoder gjordes också av centralbankerna i Tyskland och Nederländerna.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media