Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

8 december 2016

Vid dagens sammanträde beslutade ECB-rådet att räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten ska vara oförändrade på 0,00 %, 0,25 % respektive -0,40 %. ECB-rådet förväntar sig även fortsättningsvis att ECB:s styrräntor kommer att ligga kvar på nuvarande eller lägre nivåer under en längre tid och väl utöver den tid under vilken nettotillgångsköpen kommer att pågå.

När det gäller extraordinära penningpolitiska åtgärder bekräftar ECB-rådet att köpen av tillgångar på 80 miljarder euro per månad är avsedda att fortsätta fram till slutet av mars 2017. Från och med april 2017, är avsikten att nettotillgångsköpen fortsätter i en månatlig takt av 60 miljarder euro fram till slutet av december 2017, eller längre om så är nödvändigt, och under alla omständigheter till dess att ECB-rådet ser en varaktig justering av inflationsbanan som överensstämmer med inflationsmålet.

Skulle utsikterna under tiden försämras eller de finansiella förutsättningarna visar sig inkompatibla med den fortsatta utvecklingen mot en varaktig justering av inflationsbanan är ECB-rådets avsikt att utöka programmet vad gäller storlek och/eller varaktighet. Dessa nettoköp kommer att göras parallellt med återinvesteringar av kapitalbeloppen från de värdepapper som förfaller inom ramen för programmet för köp av tillgångar.

För att säkerställa en fortsatt smidig tillämpning av Eurosystemets tillgångsköp har ECB-rådet beslutat att ändra vissa parametrar för programmet för köp av tillgångar. Mer information om detta ges under dagens presskonferens samt i ett separat pressmeddelande.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media