European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Pengepolitiske beslutninger

8. december 2016

På mødet i dag besluttede ECB's styrelsesråd, at renten ved de primære markedsoperationer og renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten fastholdes på henholdsvis 0,00 pct., 0,25 pct. og -0,40 pct. Styrelsesrådet forventer fortsat, at ECB's officielle renter forbliver på det nuværende eller et lavere niveau i en længere periode, hvilket vil sige et godt stykke ud over tidshorisonten for nettoopkøb af aktiver.

For så vidt angår de ekstraordinære pengepolitiske foranstaltninger besluttede Styrelsesrådet at fortsætte de månedlige opkøb inden for opkøbsprogrammet APP på det nuværende månedlige niveau på 80 mia. euro indtil udgangen af marts 2017. Fra april 2017 er det hensigten, at nettoopkøbene fortsætter på et månedligt niveau på 60 mia. euro indtil udgangen af december 2017 – eller om nødvendigt endnu længere – og under alle omstændigheder indtil Styrelsesrådet ser en vedvarende ændring i inflationsudviklingen, som er i overensstemmelse med dets mål for inflationen. Hvis udsigterne i mellemtiden bliver mindre gunstige, eller hvis de finansielle forhold ikke længere stemmer overens med yderligere fremskridt mod en vedvarende ændring i inflationsudviklingen, er det Styrelsesrådets hensigt at udvide programmet med hensyn til omfang og/eller varighed. Nettoopkøbene vil blive foretaget parallelt med, at afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt inden for APP geninvesteres, efterhånden som de forfalder.

For at sikre en fortsat smidig gennemførelse af Eurosystemets opkøb af aktiver besluttede Styrelsesrådet at ændre nogle af parametrene i APP. Disse ændringer vil blive meddelt på dagens pressekonference og i en separat pressemeddelelse.

Formanden for ECB redegør for disse beslutninger på en pressekonference, der begynder kl. 14.30 CET i dag.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt