Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ наблюдава внимателно финансовите пазари

24 юни 2016 г.
  • Европейската централна банка наблюдава внимателно финансовите пазари.
  • ЕЦБ продължава да изпълнява задълженията си да осигурява ценова и финансова стабилност в еврозоната.

След резултата от референдума в Обединеното кралство Европейската централна банка (ЕЦБ) наблюдава внимателно финансовите пазари в близък контакт с други централни банки.

ЕЦБ има готовност да предостави при необходимост допълнителна ликвидност в евро и в чуждестранна валута.

ЕЦБ се е подготвила за тези извънредни обстоятелства в близък контакт с банките, над които упражнява надзор, и счита, че банковата система на еврозоната е устойчива по отношение на капитала и ликвидността.

ЕЦБ ще продължи да изпълнява задълженията си да осигурява ценова и финансова стабилност в еврозоната.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Ева Тейлър на телефон +49 69 1344 7162.

Speaking engagements

Данни за контакт за медиите