Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB rūpīgi monitorē finanšu tirgus

2016. gada 24. jūnijā
  • Eiropas Centrālā banka rūpīgi monitorē finanšu tirgus.
  • ECB turpina pildīt savus pienākumus, lai nodrošinātu cenu stabilitāti un finanšu stabilitāti euro zonā.

Pēc Apvienotās Karalistes referenduma rezultātiem Eiropas Centrālā banka (ECB) rūpīgi monitorē finanšu tirgus un uztur ciešus sakarus ar citām centrālajām bankām.

ECB ir gatava nepieciešamības gadījumā nodrošināt papildu likviditāti euro un ārvalstu valūtā.

ECB ir sagatavojusies šādai situācijai ciešā sadarbībā ar bankām, ko tā uzrauga, un uzskata, ka euro zonas banku sistēma ir noturīga kapitāla un likviditātes ziņā.

ECB turpinās pildīt savus pienākumus, lai nodrošinātu cenu stabilitāti un finanšu stabilitāti euro zonā.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Evas Teilores (Eva Taylor; tālr. +49 69 1344 7162).

Speaking engagements

Kontaktinformācija presei