Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

Evropska centralna banka pozorno spremlja finančne trge

24. junij 2016
  • Evropska centralna banka pozorno spremlja finančne trge.
  • ECB še naprej izpolnjuje svojo nalogo zagotavljanja cenovne in finančne stabilnosti v euroobmočju.

Po izidu referenduma v Združenem kraljestvu Evropska centralna banka (ECB) pozorno spremlja finančne trge in je v tesnem stiku z drugimi centralnimi bankami.

ECB je pripravljena zagotoviti dodatno likvidnost v eurih in tujih valutah, če bo to potrebno.

ECB se je pripravila za ta primer v tesnem sodelovanju z bankami, ki jih nadzira, in meni, da je bančni sistem euroobmočja, kar zadeva kapital in likvidnost, trden.

ECB bo še naprej izpolnjevala svojo nalogo zagotavljanja cenovne in finančne stabilnosti v euroobmočju.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Eva Taylor, tel. +49 69 1344 7162.

Speaking engagements

Stiki za medije