Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Спешната помощ за осигуряване на ликвидност за гръцките банки се запазва

6 юли 2015 г.
  • Спешната помощ за осигуряване на ликвидност (ELA) се запазва на равнището от 26 юни 2015 г.
  • Процентът на дисконтиране по обезпечения за ELA се коригира.
  • Управителният съвет наблюдава внимателно ситуацията на финансовите пазари.

Днес Управителният съвет на Европейската централна банка, след обсъждане на предложение от страна на Bank of Greece, взе решение да запази спешната помощ за осигуряване на ликвидност (ELA) за гръцките банки на равнището, определено на 26 юни 2015 г.

ELA може да бъде предоставяна единствено срещу достатъчни обезпечения.

Финансовото положение на Република Гърция оказва въздействие върху гръцките банки, тъй като обезпеченията, които те използват при ELA, зависят в значителна степен от свързани с гръцката държава активи.

В този контекст днес Управителният съвет взе решение да коригира процента на дисконтиране по обезпеченията, приемани от Bank of Greece за ELA.

Управителният съвет наблюдава внимателно ситуацията на финансовите пазари и потенциалните последици за позицията на паричната политика и за баланса на рисковете за ценовата стабилност в еврозоната. Управителният съвет е решен да използва всички налични инструменти в рамките на своя мандат.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Ронан Шеридън на тел.: +49 69 1344 7416.

Данни за контакт за медиите