Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Zachovanie úrovne poskytovania núdzovej likvidity gréckym bankám

6. júla 2015
  • Poskytovanie núdzovej likvidity zostáva na úrovni z 26. júna 2015.
  • Došlo k úprave zrážok z hodnoty kolaterálu akceptovaného v rámci poskytovania núdzovej likvidity.
  • Rada guvernérov pozorne sleduje situáciu na finančných trhoch.

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky dnes po zvážení návrhu Bank of Greece rozhodla o zachovaní poskytovania núdzovej likvidity gréckym bankám na úrovni, ktorá bola stanovená 26. júna 2015.

Poskytovanie núdzovej likvidity musí byť zabezpečené dostatočným kolaterálom.

Finančná situácia Helénskej republiky má dosah na grécke banky, keďže kolaterál, ktorý používajú na získanie núdzovej likvidity, do značnej miery tvoria aktíva viazané na verejnú správu.

V tejto súvislosti dnes Rada guvernérov rozhodla o úprave zrážok z hodnoty kolaterálu, ktorý Bank of Greece v rámci poskytovania núdzovej likvidity akceptuje.

Rada guvernérov pozorne sleduje situáciu na finančných trhoch a možné dôsledky na nastavenie menovej politiky i na rozloženie rizík ohrozujúcich cenovú stabilitu v eurozóne. Rada guvernérov je odhodlaná využiť všetky nástroje, ktoré má v rámci svojho mandátu k dispozícii.

Kontaktnou osobou pre médiá je Ronan Sheridan, tel.: +49 69 1344 7416.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá