Menu
PERSBERICHT

ELA voor Griekse banken gehandhaafd

6 juli 2015
  • Noodliquiditeitssteun gehandhaafd op het niveau van 26 juni 2015.
  • Afslag ("haircut") op onderpand voor ELA aangepast.
  • Raad van Bestuur volgt de situatie op de financiële markten nauwlettend.

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank heeft, na overleg over een voorstel van de Bank of Greece, vandaag besloten de verstrekking van noodliquiditeitssteun (ELA) aan Griekse banken te handhaven op het op 26 juni 2015 vastgestelde niveau.

ELA kan uitsluitend worden verstrekt tegen voldoende onderpand.

De financiële positie van de Griekse Republiek heeft gevolgen voor Griekse banken, aangezien het onderpand dat zij in het kader van ELA gebruiken, in aanzienlijke mate berust op met de overheid verbonden activa.

Tegen deze achtergrond heeft de Raad van Bestuur vandaag besloten de afslagen op onderpand dat door de Bank of Greece voor ELA wordt geaccepteerd, aan te passen.

De Raad van Bestuur volgt de situatie op de financiële markten en de mogelijke implicaties voor de monetairbeleidskoers en het evenwicht van de risico's voor de prijsstabiliteit in het eurogebied nauwlettend. De Raad van Bestuur is vastbesloten alle binnen zijn mandaat beschikbare instrumenten te gebruiken.

De contactpersoon voor de media is Ronan Sheridan, tel.: +49 69 1344 7416.

Contactpersonen voor de media