Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ELA-stöd till grekiska banker bibehålls

6 juli 2015
  • ELA-stödet bibehålls på samma nivå som den 26 juni 2015
  • Värderingsavdrag (haircuts) på säkerheter för ELA-stöd justeras
  • ECB-rådet följer noga situationen på de finansiella marknaderna

Europeiska centralbankens råd beslutade idag att bibehålla tillhandahållandet av likviditetsstöd i nödlägen (ELA) till grekiska banker på den nivå som beslutades den 26 juni 2015 efter att ha diskuterat ett förslag från Greklands centralbank.

ELA-stöd kan endast tillhandahållas mot tillräckliga säkerheter.

Den finansiella situationen för Republiken Grekland påverkar de grekiska bankerna eftersom de säkerheter som de använder för ELA-stöd i betydande utsträckning bygger på statsrelaterade tillgångar.

I detta sammanhang har ECB-rådet idag beslutat att justera värderingsavdragen på de säkerheter för ELA-stöd som accepteras av Greklands centralbank.

ECB-rådet följer noga situationen på de finansiella marknaderna och de potentiella effekterna på den penningpolitiska inriktningen och på riskbalansen för prisstabilitet i euroområdet. ECB-rådet är fast beslutet att använda alla tillgängliga instrument inom sitt mandat.

Frågor från media kan riktas till Ronan Sheridan, tfn. +49 69 1344 7416.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media