Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Fler förfalskningar under andra halvåret 2014 men totalt sett är antalet fortfarande mycket lågt

23 januari 2015

EMBARGO

Får ej publiceras före 10.00 centraleuropeisk tid fredagen den 23 januari 2015
  • 507 000 förfalskade eurosedlar togs ur omlopp under andra halvåret 2014.
  • 86 procent av förfalskningarna utgörs av 20- och 50-eurosedlar.
  • Alla eurosedlar kan enkelt kontrolleras med ”känn-titta-luta”-metoden.
  • Eurosedlarna är fortfarande ett pålitligt och säkert betalningsmedel.

Under andra halvåret 2014 togs totalt 507 000 eurosedlar ur omlopp – 44 procent fler än under samma period 2013. Antalet förfalskningar är dock fortfarande mycket lågt jämfört med det ökande antalet äkta sedlar i omlopp (över 16 miljarder andra halvåret 2014).

Halvårstrenden visas nedan.

Period 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2
Antal förfalskningar 310 000 251 000 280 000 317 000 353 000 331 000 507 000

Ända sedan den första serien gavs ut har Eurosystemet, dvs. Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i euroområdet, uppmanat allmänheten till fortsatt vaksamhet när de tar emot kontanter. Äkta sedlar känns lätt igen med det enkla ”känn-titta-luta-testet”, som beskrivs på ECB:s webbplats under rubriken Euro och på Eurosystemets nationella centralbankers webbplatser.

Om man får en misstänkt sedel bör man direkt jämföra den med en sedel som man vet är äkta. Om misstanken bekräftas bör man kontakta polisen eller den nationella centralbanken, beroende på nationell praxis. Eurosystem stöder de brottsbekämpande myndigheterna i deras arbete mot penningförfalskning.

Eurosystemet har en skyldighet att se till att eurosedlarna är säkra och att fortsätta förbättra sedeltekniken. Europaserien gör sedlarna ännu säkrare och bidrar till att bibehålla allmänhetens förtroende för valutan.

Nedan visas en uppdelning i procent, per valör, av samtliga förfalskningar som tagits ur omlopp under andra halvåret 2014.

Valör 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
I procent 1,0 % 3,0 % 60,0 % 26,0 % 8,0 % 1,5 % 0,5 %

Under perioden:

  • De mest förfalskade sedlarna är fortfarande 20 och 50 euro. Andelen förfalskade 20-eurosedlar ökade och antalet förfalskade 50-eurosedlar minskade. Tillsammans utgjorde dessa 86 procent av alla förfalskningar.
  • De flesta (97,5 procent) av alla förfalskningar hittades i länder i euroområdet. Endast 2 procent hittades i EU-medlemsstater utanför euroområdet, och mindre än 0,5 procent i andra delar av världen.

Eurosystemet informerar på många olika sätt för att hjälpa människor att skilja på äkta och falska sedlar och för att hjälpa dem som yrkesmässigt hanterar kontanter att se till att sedelhanteringsutrustning på ett betryggande sätt identifierar och skiljer ut förfalskningar från äkta sedlar. Tillverkare och leverantörer av sedelhanteringsutrustning kommer även i fortsättningen att få stöd från Eurosystemet att anpassa sina maskiner och sin utrustning för äkthetskontroll till de nya sedlarna. Om utrustningen fortfarande inte kan ta emot de nya sedlarna i Europaserien så ska operatörer/ägare omedelbart kontakta sina leverantörer.

Mer information om eurosedlarna finns på www.ecb.europa.eu/euro och www.nya-eurosedlar.eu.

För förfrågningar från media, kontakta William Lelieveldt, tfn. +49 69 1344 7316.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media