Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

W drugim półroczu 2014 r. więcej falsyfikatów, lecz ich ogólna liczba nadal bardzo niska

23 stycznia 2015

EMBARGO

Embargo do godz. 10.00 czasu środkowoeuropejskiego w piątek 23 stycznia 2015 r.
  • W drugiej połowie 2014 r. wycofano z obiegu 507 tys. fałszywych banknotów euro.
  • 86% falsyfikatów przypada na nominały 20 i 50 euro.
  • Autentyczność wszystkich banknotów euro można łatwo sprawdzić: dotykiem, pod światło i pod kątem.
  • Banknoty euro są niezmiennie pewnym i bezpiecznym środkiem płatniczym.

W drugiej połowie 2014 r. wycofano z obiegu łącznie 507 tys. fałszywych banknotów euro – o 44% więcej niż w tym samym okresie 2013 r. Na tle rosnącej liczby autentycznych banknotów w obiegu (w drugiej połowie 2014 r. ponad 16 mld) falsyfikatów jest jednak nadal bardzo mało.

Poniżej przedstawiono liczbę falsyfikatów wykrytych w kolejnych półroczach:

Półrocze 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2
Liczba falsyfikatów 310 000 251 000 280 000 317 000 353 000 331 000 507 000

Od wprowadzenia pierwszej serii banknotów euro członkowie Eurosystemu – czyli Europejski Bank Centralny (EBC) i banki centralne państw strefy euro – przypominają, by uważać na otrzymywane banknoty. Autentyczność banknotów można łatwo zweryfikować za pomocą prostego testu: „sprawdź dotykiem, pod światło i pod kątem”, opisanego w serwisie internetowym EBC w części o euro oraz na stronach krajowych banków centralnych należących do Eurosystemu.

W razie otrzymania podejrzanego banknotu należy go porównać z takim, który na pewno jest autentyczny. Jeśli banknot nadal wydaje się fałszywy, trzeba skontaktować się z policją lub krajowym bankiem centralnym, zgodnie z praktyką przyjętą w danym kraju. Eurosystem wspiera organy ścigania w walce z fałszowaniem pieniędzy.

Eurosystem ma obowiązek strzec nienaruszalności banknotów euro i stale doskonalić techniki ich produkcji. Banknoty z serii „Europa” będą jeszcze lepiej zabezpieczone, co przyczyni się do utrzymania zaufania społecznego do euro.

W poniższej tabeli przedstawiono udziały procentowe poszczególnych nominałów w całkowitej liczbie falsyfikatów wycofanych z obiegu w drugim półroczu 2014 r.

Nominał 5 euro 10 euro 20 euro 50 euro 100 euro 200 euro 500 euro
Udział procentowy 1,0% 3,0% 60,0% 26,0% 8,0% 1,5% 0,5%

W tym półroczu:

  • nadal najczęściej fałszowane były banknoty 20 i 50 euro. Odsetek falsyfikatów 20 euro wzrósł, zaś falsyfikatów 50 euro spadł. Na oba nominały łącznie przypadło 86% wszystkich fałszywych banknotów;
  • większość falsyfikatów (97,5%) wykryto w krajach strefy euro. Jedynie ok. 2% znaleziono w państwach członkowskich UE spoza tej strefy, a niecałe 0,5% – w innych krajach.

Eurosystem prowadzi różnorodne działania informacyjne mające pomóc społeczeństwu w odróżnianiu banknotów fałszywych od autentycznych, a osobom mającym zawodowo do czynienia z gotówką – w przygotowaniu urządzeń obsługujących i sortujących banknoty do skutecznego wychwytywania falsyfikatów. Eurosystem będzie nadal wspomagać producentów i dystrybutorów sprzętu do obsługi banknotów w przystosowywaniu urządzeń i przyrządów do nowych banknotów euro. Właściciele lub operatorzy sprzętu, który nie przyjmuje jeszcze nowych banknotów z serii „Europa”, powinni niezwłocznie skontaktować się z jego producentem bądź dystrybutorem.

Więcej informacji o banknotach euro można znaleźć na stronach www.ecb.europa.eu/euro oraz www.nowe-banknoty-euro.eu.

Kontakt z mediami: William Lelieveldt, tel. +49 69 1344 7316.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami