SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Flere falske eurosedler i 2. halvår 2014, men det samlede antal er stadig meget lavt

23. januar 2015

EMBARGO

Klausuleret til offentliggørelse fredag den 23. januar 2015, kl. 10.00 centraleuropæisk tid
  • I 2. halvår 2014 blev 507.000 falske eurosedler taget ud af omløb.
  • 86 pct. af de falske sedler er 20- og 50-eurosedler.
  • Alle eurosedler kan nemt kontrolleres med "føl-, se-, vip"-metoden.
  • Eurosedler er fortsat et pålideligt og sikkert betalingsmiddel.

I 2. halvår 2014 blev i alt 507.000 falske eurosedler taget ud af omløb, hvilket er en stigning på 44 pct. i forhold til 2. halvår 2013. Antallet af falske sedler er dog stadig meget lavt i forhold til det stigende antal ægte sedler, som er i omløb (over 16 mia. i 2. halvår 2014).

Den halvårlige trend fremgår af tabellen:

Periode 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2
Antal falske sedler 310.000 251.000 280.000 317.000 353.000 331.000 507.000

Siden den første euroseddelserie blev udstedt, har Eurosystemet – dvs. Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker i euroområdet – tilskyndet folk til altid at være på vagt, når de modtager pengesedler. Det er nemt at kontrollere, om en seddel er ægte, med den enkle "føl-se-vip"-metode, som er beskrevet i euroafsnittet på ECB's websted og på de nationale centralbanker i Eurosystemets websteder.

Hvis man modtager en mistænkelig seddel, bør man sammenligne den direkte med en seddel, som man ved er ægte. Hvis mistanken bekræftes, bør man kontakte enten politiet eller sin nationale centralbank, alt efter national praksis. Eurosystemet støtter politimyndighederne i bekæmpelsen af falskmøntneri.

Eurosystemet er forpligtet til at sørge for, at eurosedlerne er sikre, og til løbende at forbedre teknologien på området. Europa-serien vil gøre sedlerne endnu sikrere og bidrage til at bevare borgernes tillid til euroen.

Nedenstående tabel viser fordelingen efter pålydende værdi af det samlede antal falske eurosedler, som blev taget ud af omløb i 2. halvår 2014.

Pålydende værdi 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Fordeling (i pct.) 1,0 3,0 60,0 26,0 8,0 1,5 0,5

I den pågældende periode

  • var 20- og 50-eurosedlerne stadig de hyppigst forfalskede eurosedler. Andelen af forfalskede 20-eurosedler steg, mens andelen af forfalskede 50-eurosedler faldt. Tilsammen udgjorde de 86 pct. af alle forfalskninger.
  • blev størstedelen (97,5 pct.) af de falske sedler fundet i eurolande. Kun ca. 2 pct. blev fundet i EU-lande uden for euroområdet, og under 0,5 pct. blev fundet i andre dele af verden.

Eurosystemet informerer på forskellige måder for at hjælpe folk med at skelne mellem ægte og falske pengesedler og hjælpe kontanthåndterende virksomheder med at sikre, at maskiner, der anvendes til seddelhåndtering og seddelkontrol, på pålidelig vis kan identificere og tage falske sedler ud af omløb. Fabrikanter og leverandører af seddeludstyr vil fortsat få støtte af Eurosystemet til at tilpasse deres maskiner og udstyr til ægthedskontrol til de nye sedler. Hvis udstyret stadig ikke kan acceptere de nye sedler i Europa-serien, bør ejerne eller brugerne straks kontakte leverandøren eller fabrikanten.

Yderligere oplysninger om eurosedler findes på www.ecb.europa.eu/euro og www.nye-eurosedler.eu.

Forespørgsler fra medierne bedes rettet til William Lelieveldt, tlf.: +49 69 1344 7316.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt