Menu
TISKOVÁ ZPRÁVA

Ve druhém pololetí 2014 vzrostl počet padělků, ale celkově zůstává na velmi nízké úrovni

23. ledna 2015

EMBARGO

Embargo na zveřejnění do 10.00 SEČ v pátek 23. ledna 2015
  • Ve druhém pololetí roku 2014 bylo z oběhu staženo 507 000 padělaných eurobankovek.
  • Z 86 % měly padělané bankovky nominální hodnotu 20 € a 50 €.
  • Všechny eurobankovky lze snadno zkontrolovat hmatem, nastavením proti světlu a nakloněním.
  • Eurobankovky zůstávají bezpečným a důvěryhodným platebním prostředkem.

Ve druhém pololetí 2014 bylo staženo z oběhu celkem 507 000 padělaných eurobankovek, což představuje oproti stejnému období v roce 2013 nárůst o 44 %. Počet padělků však zůstává velice nízký v porovnání s rostoucím počtem pravých bankovek v oběhu (ve druhém pololetí 2014 více než 16 mld.).

Níže je uveden trend vývoje pololetních údajů:

Období 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2
Počet padělků 310 000 251 000 280 000 317 000 353 000 331 000 507 000

Od samého počátku vydání bankovek první série Eurosystém, tj. Evropská centrální banka (ECB) a národní centrální banky eurozóny, veřejnosti doporučují, aby se při přijímání bankovek měla na pozoru. Pravost bankovek lze snadno zkontrolovat hmatem, nastavením bankovky proti světlu a jejím nakloněním. Tato kontrola pravosti je popsána na internetových stránkách ECB o euru a na stránkách národních centrálních bank Eurosystému.

Obdržíte-li podezřelou bankovku, je třeba ji přímo porovnat s jinou, o níž víte, že je zaručeně pravá. Pokud se podezření potvrdí, je třeba se obrátit na policii, případně na příslušnou národní centrální banku, v závislosti na praxi v dané zemi. Eurosystém podporuje orgány činné v trestním řízení v boji proti padělání peněz.

Eurosystém má povinnost zajišťovat důvěryhodnost eurobankovek a stále využívat zlepšení v oblasti technologií na jejich výrobu. Díky bankovkám ze série Europa bude oběživo ještě bezpečnější. To pomůže zachovat důvěru veřejnosti v euro.

Procentuální rozdělení celkového počtu padělků, které byly staženy z oběhu ve druhém pololetí 2014, zobrazuje podle jednotlivých nominálních hodnot následující tabulka.

Nominální hodnota 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Procentuální podíl 1,0 % 3,0 % 60,0% 26,0% 8,0% 1,5% 0,5%

Během uvedeného období:

  • byly i nadále padělány nejčastěji bankovky v nominální hodnotě 20 € a 50 €. Podíl padělaných bankovek 20 € vzrostl a podíl bankovek 50 € klesl. Společně představovaly 86 % padělaných bankovek;
  • většina (97,5 %) padělků byla odhalena v zemích eurozóny. Pouze zhruba 2 % byla odhalena ve členských zemích EU mimo eurozónu a méně než 0,5 % v dalších částech světa.

Eurosystém využívá různých komunikačních způsobů, aby veřejnosti pomohl rozlišovat mezi pravými a padělanými bankovkami a aby subjektům zpracovávajícím hotovost napomohl zajistit, že stroje na zpracování bankovek padělané bankovky spolehlivě určí a stáhnou z oběhu. Výrobcům a dodavatelům bude Eurosystém i nadále poskytovat podporu při úpravě jejich strojů na zpracování bankovek a zařízení na ověřování jejich pravosti na nové bankovky. Pokud jejich stroje a zařízení nejsou schopny nové bankovky ze série Europa přijímat, provozovatelé nebo vlastníci by se měli neprodleně obrátit na své dodavatele či na výrobce.

Další informace o eurobankovkách lze získat zde: www.ecb.europa.eu/euro a www.nove-eurobankovky-cs.eu.

Informace pro média poskytne William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.

Speaking engagements

Kontakty pro média