Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Нараснал, но като цяло все така много нисък брой фалшиви евробанкноти през втората половина на 2014 г.

23 януари 2015 г.

EMBARGO

Забранено за публикуване преди 10 ч централноевропейско време в петък, 23 януари 2015 г.
  • 507 000 фалшиви евробанкноти са изтеглени от обращение през втората половина на 2014 г.
  • 86 % от фалшивите банкноти са от 20 € и 50 €.
  • Всички евробанкноти могат лесно да бъдат проверени посредством метода „пипни, разгледай и наклони“.
  • Евробанкнотите остават надеждно и сигурно платежно средство.

През втората половина на 2014 г. от обращение са изтеглени общо 507 000 фалшиви евробанкноти – с 44 % повече спрямо същия период през 2013 г. Броят на фалшификатите обаче остава много нисък в сравнение с нарастващия брой на истинските евробанкноти в обращение (над 16 милиарда през втората половина на 2014 г.).

Таблицата по-долу представя шестмесечната тенденция:

Период 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2
Брой фалшиви банкноти 310 000 251 000 280 000 317 000 353 000 331 000 507 000

Още от емитирането на първата серия евробанкноти Евросистемата – Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните централни банки от еврозоната – съветват гражданите да останат бдителни по отношение на банкнотите, които получават. Истинските банкноти се разпознават лесно чрез простия метод „пипни, разгледай и наклони“, описан на страниците, посветени на еврото, на уебсайта на ЕЦБ и на уебсайтовете на националните централни банки от Евросистемата.

Ако получите съмнителна банкнота, сравнете я непосредствено с друга, за която знаете, че е истинска. Ако съмнението се потвърди, свържете се с полицията или – според практиката в съответната държава – с националната централна банка. Евросистемата подпомага правоприлагащите органи в борбата им срещу фалшифицирането на пари.

Задължение на Евросистемата е да защитава сигурността на евробанкнотите и да усъвършенства непрекъснато технологията за производство на банкноти. Банкнотите от серия „Европа“ ще бъдат още по-добре защитени и това ще допринесе за поддържането на общественото доверие в паричната единица.

По-долу е представена разбивка по купюри в проценти на общия брой фалшиви банкноти, изтеглени от обращение през втората половина на 2014 г.

Купюра 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Разбивка в проценти 1,0 % 3,0 % 60,0 % 26,0 % 8,0 % 1,5 % 0,5 %

През този период:

  • Банкнотите от 20 € и от 50 € все още имат най-голям дял сред фалшификатите. Делът на фалшивите 20 € се е увеличил, а на фалшивите 50 € е намалял. Заедно те съставляват 86 % от фалшификатите.
  • Огромната част от фалшивите банкноти (97,5 %) са открити в държави от еврозоната. Само около 2 % са открити в държави членки на ЕС извън еврозоната, а по-малко от 0,5 % – в други части на света.

Евросистемата използва разнообразни средства за комуникация, за да помага на гражданите да различават истинските от фалшивите банкноти и да съдейства на боравещите с пари в брой на професионална основа да осигурят надеждното откриване и изтегляне от обращение на фалшификатите от банкнотообработващите и банкнотосортиращите машини. Евросистемата ще продължи да съдейства на производителите и доставчиците на банкнотообработващи машини, за да приспособят своите машини и устройства за проверка за истинност към новите банкноти. Ако техните устройства все още не могат да приемат новите банкноти от серия „Европа“, операторите/собствениците трябва да се свържат незабавно със своите доставчици или производители.

Повече информация за евробанкнотите е налична на уебсайтовете www.ecb.europa.eu/euro и www.novite-evrobanknoti.eu.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Уилям Лелифелт на тел.: +49 69 1344 7316.

Speaking engagements

Данни за контакт за медиите