Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Нараснал, но като цяло все така много нисък брой фалшиви евробанкноти през втората половина на 2014 г.

23 януари 2015 г.

EMBARGO

Забранено за публикуване преди 10 ч централноевропейско време в петък, 23 януари 2015 г.
  • 507 000 фалшиви евробанкноти са изтеглени от обращение през втората половина на 2014 г.
  • 86 % от фалшивите банкноти са от 20 € и 50 €.
  • Всички евробанкноти могат лесно да бъдат проверени посредством метода „пипни, разгледай и наклони“.
  • Евробанкнотите остават надеждно и сигурно платежно средство.

През втората половина на 2014 г. от обращение са изтеглени общо 507 000 фалшиви евробанкноти – с 44 % повече спрямо същия период през 2013 г. Броят на фалшификатите обаче остава много нисък в сравнение с нарастващия брой на истинските евробанкноти в обращение (над 16 милиарда през втората половина на 2014 г.).

Таблицата по-долу представя шестмесечната тенденция:

Период 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2
Брой фалшиви банкноти 310 000 251 000 280 000 317 000 353 000 331 000 507 000

Още от емитирането на първата серия евробанкноти Евросистемата – Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните централни банки от еврозоната – съветват гражданите да останат бдителни по отношение на банкнотите, които получават. Истинските банкноти се разпознават лесно чрез простия метод „пипни, разгледай и наклони“, описан на страниците, посветени на еврото, на уебсайта на ЕЦБ и на уебсайтовете на националните централни банки от Евросистемата.

Ако получите съмнителна банкнота, сравнете я непосредствено с друга, за която знаете, че е истинска. Ако съмнението се потвърди, свържете се с полицията или – според практиката в съответната държава – с националната централна банка. Евросистемата подпомага правоприлагащите органи в борбата им срещу фалшифицирането на пари.

Задължение на Евросистемата е да защитава сигурността на евробанкнотите и да усъвършенства непрекъснато технологията за производство на банкноти. Банкнотите от серия „Европа“ ще бъдат още по-добре защитени и това ще допринесе за поддържането на общественото доверие в паричната единица.

По-долу е представена разбивка по купюри в проценти на общия брой фалшиви банкноти, изтеглени от обращение през втората половина на 2014 г.

Купюра 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Разбивка в проценти 1,0 % 3,0 % 60,0 % 26,0 % 8,0 % 1,5 % 0,5 %

През този период:

  • Банкнотите от 20 € и от 50 € все още имат най-голям дял сред фалшификатите. Делът на фалшивите 20 € се е увеличил, а на фалшивите 50 € е намалял. Заедно те съставляват 86 % от фалшификатите.
  • Огромната част от фалшивите банкноти (97,5 %) са открити в държави от еврозоната. Само около 2 % са открити в държави членки на ЕС извън еврозоната, а по-малко от 0,5 % – в други части на света.

Евросистемата използва разнообразни средства за комуникация, за да помага на гражданите да различават истинските от фалшивите банкноти и да съдейства на боравещите с пари в брой на професионална основа да осигурят надеждното откриване и изтегляне от обращение на фалшификатите от банкнотообработващите и банкнотосортиращите машини. Евросистемата ще продължи да съдейства на производителите и доставчиците на банкнотообработващи машини, за да приспособят своите машини и устройства за проверка за истинност към новите банкноти. Ако техните устройства все още не могат да приемат новите банкноти от серия „Европа“, операторите/собствениците трябва да се свържат незабавно със своите доставчици или производители.

Повече информация за евробанкнотите е налична на уебсайтовете www.ecb.europa.eu/euro и www.novite-evrobanknoti.eu.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Уилям Лелифелт на тел.: +49 69 1344 7316.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите