Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

5 юни 2014 г.

На днешното си заседание Управителният съвет на ЕЦБ взе следните решения, свързани с паричната политика:

  1. Лихвеният процент по основните операции на Евросистемата по рефинансиране се понижава с 10 базисни пункта до 0,15 %, считано от операцията, по която плащането ще се извърши на 11 юни 2014 г.
  2. Лихвеният процент по пределното кредитно улеснение се понижава с 35 базисни пункта до 0,40 %, считано от 11 юни 2014 г.
  3. Лихвеният процент по депозитното улеснение се понижава с 10 базисни пункта до ‑0,10 %, считано от 11 юни 2014 г. Отделно прессъобщение ще бъде публикувано днес в 15:30 ч. централноевропейско време и в него ще бъдат предоставени подробности относно прилагането на отрицателния лихвен процент по депозитното улеснение.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно причините за приетите решения на пресконференция днес от 14:30 ч. централноевропейско време. Допълнителни мерки по паричната политика, насочени към подобряване на функционирането на трансмисионния механизъм на паричната политика, ще бъдат оповестени в прессъобщение, което ще бъде публикувано днес в 15:30 ч. централноевропейско време.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.