Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

5 юни 2014 г.

На днешното си заседание Управителният съвет на ЕЦБ взе следните решения, свързани с паричната политика:

  1. Лихвеният процент по основните операции на Евросистемата по рефинансиране се понижава с 10 базисни пункта до 0,15 %, считано от операцията, по която плащането ще се извърши на 11 юни 2014 г.
  2. Лихвеният процент по пределното кредитно улеснение се понижава с 35 базисни пункта до 0,40 %, считано от 11 юни 2014 г.
  3. Лихвеният процент по депозитното улеснение се понижава с 10 базисни пункта до ‑0,10 %, считано от 11 юни 2014 г. Отделно прессъобщение ще бъде публикувано днес в 15:30 ч. централноевропейско време и в него ще бъдат предоставени подробности относно прилагането на отрицателния лихвен процент по депозитното улеснение.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно причините за приетите решения на пресконференция днес от 14:30 ч. централноевропейско време. Допълнителни мерки по паричната политика, насочени към подобряване на функционирането на трансмисионния механизъм на паричната политика, ще бъдат оповестени в прессъобщение, което ще бъде публикувано днес в 15:30 ч. централноевропейско време.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

Press conference

Pictures

Данни за контакт за медиите