Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

Monetārās politikas lēmumi

2014.5.06.

Šīsdienas sanāksmē ECB Padome pieņēma šādus monetārās politikas lēmumus.

  1. Eurosistēmas galveno refinansēšanas operāciju procentu likme tiks samazināta par 10 bāzes punktiem (līdz 0.15%), sākot ar operācijām, ko veiks 2014. gada 11. jūnijā.
  2. Aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme tiks samazināta par 35 bāzes punktiem (līdz 0.40%; spēkā ar 2014. gada 11. jūniju).
  3. Noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme tiks samazināta par 10 bāzes punktiem (līdz –0.10%; spēkā ar 2014. gada 11. jūniju). Atsevišķā paziņojumā presei, kas tiks publicēts šodien, plkst. 15.30 pēc Viduseiropas laika, tiks sniegta sīkāka informācija par noguldījumu iespējas uz nakti negatīvās procentu likmes piemērošanu.

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst. 14.30 pēc Viduseiropas laika, ECB prezidents komentēs apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi. Turpmāki monetārās politikas pasākumi monetārās politikas transmisijas mehānisma darbības stiprināšanai tiks darīti zināmi paziņojumā presei, kuru publicēs šodien plkst. 15.30 pēc Viduseiropas laika.

Precīzu Padomes apstiprinātu tekstu sk. angļu valodas versijā.

Precīzu Padomes apstiprinātu tekstu sk. angļu valodas versijā.

Press conference

Pictures

Kontaktinformācija presei