Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Halvårsinformation om förfalskningar av eurosedlar

18 juli 2011

Under första halvåret 2011 togs totalt 295 553 falska eurosedlar ur omlopp. Detta är en minskning med ungefär 18,8 % jämfört med förra halvåret. Tabellen nedan visar halvårstrenden av antalet indragna förfalskningar.

Period 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1
Antal förfalskningar 312 000 354 000 413 000 447 000 387 000 364 000 296 000

Jämfört med antalet äkta eurosedlar i omlopp, i genomsnitt cirka 13,8 miljarder sedlar under första halvåret 2011, är andelen förfalskningar fortfarande mycket låg.

Eurosystemet, dvs. Europeiska centralbanken (ECB) och de 17 nationella centralbankerna i euroområdet, uppmanar dock allmänheten till fortsatt vaksamhet vid kontanttransaktioner. Äkta sedlar kan lätt kännas igen med det enkla känn-titta-luta-testet, som finns beskrivet på ECB:s webbplats under rubriken Euro och på Eurosystemets nationella centralbankers webbplatser. I tveksamma fall kan man jämföra en misstänkt sedel med en som man vet är äkta. Den som misstänker att han eller hon fått en förfalskning uppmanas lämna in den till polisen, eller om nationell praxis tillåter, till sin nationella centralbank.

Tabellen nedan visar en uppdelning i procent av samtliga förfalskningar, per valör, som tagits ur omlopp under första halvåret 2011.

Valör €5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
I procent 0,5 % 1,5 % 43,0 % 36,0 % 16,0 % 2,5 % 0,5 %

De mest förfalskade sedlarna är fortfarande 20 och 50 euro. Under de senaste sex månaderna ökade antalet falska 20-eurosedlar, medan 50-eurosedlarna minskade. Tillsammans utgjorde de två mest förfalskade valörerna 79,0 % av alla förfalskningar under det första halvåret 2011. 100-eurosedlarna är den tredje mest förfalskade valören med en andel på 16,0 %. Andelen förfalskningar av andra valörer (5, 10, 200 och 500 euro) är mycket liten.

Majoriteten (98 %) av förfalskningarna som drogs in under första halvåret 2011 påträffades i euroländer, och bara cirka 1,5 % i EU-stater utanför euroområdet och 0,5 % i andra delar av världen.

Eurosystemet lägger ner mycket arbete på att se till att allmänheten är väl informerad om hur man känner igen en falsk sedel och, vad gäller de som yrkesmässigt hanterar kontanter, att sedelhanteringsmaskiner som används för att kontrollera sedlarnas äkthet på ett betryggande vis identifierar och skiljer ut förfalskningar från äkta sedlar.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media