Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Półroczna informacja w sprawie fałszerstw banknotów euro

18 lipca 2011 r.

W pierwszej połowie 2011 r. wycofano z obiegu łącznie 295 553 fałszywe banknoty euro, czyli 18,8% mniej niż w poprzednim półroczu. Poniższa tabela przedstawia liczbę falsyfikatów wykrytych w kolejnych półroczach.

Półrocze 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1
Liczba falsyfikatów 312 000 354 000 413 000 447 000 387 000 364 000 296 000

Na tle liczby autentycznych banknotów euro w obiegu (w pierwszej połowie 2011 r. średnio 13,8 mld) ilość falsyfikatów należy uznać za nadal bardzo małą.

Niemniej jednak Eurosystem, tj. Europejski Bank Centralny (EBC) i 17 banków centralnych krajów strefy euro, przypomina, by uważać na przyjmowane banknoty. Autentyczność banknotu można łatwo zweryfikować za pomocą prostego testu (sprawdź dotykiem, pod światło i pod kątem) opisanego w serwisie internetowym EBC w części poświęconej euro oraz na stronach krajowych banków centralnych Eurosystemu. W razie wątpliwości podejrzany banknot należy porównać z takim, który na pewno jest autentyczny. Gdy ma się podejrzenia, że otrzymany banknot jest fałszywy, należy skontaktować się z policją lub – jeśli jest to przyjęte – z krajowym bankiem centralnym.

Poniższa tabela przedstawia procentowy udział poszczególnych nominałów w całkowitej liczbie falsyfikatów wycofanych z obiegu w pierwszym półroczu 2011 r.

Nominał 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Udział 0,5% 1,5% 43,0% 36,0% 16,0% 2,5% 0,5%

Nadal najczęściej fałszowano banknoty o nominałach 20 € i 50 €. W minionym półroczu odsetek falsyfikatów nominału 20 € wzrósł, natomiast falsyfikatów 50 € – spadł. W pierwszej połowie 2011 r. na te dwa nominały przypadło 79,0% ogólnej liczby fałszywych banknotów. Trzecim najczęściej podrabianym nominałem – 16,0% wszystkich falsyfikatów – było 100 €. Udział pozostałych nominałów (5 €, 10 €, 200 € i 500 €) był bardzo mały.

Większość fałszywych banknotów wykrytych w pierwszej połowie 2011 r. (98%) przechwycono w krajach strefy euro, a jedynie ok. 1,5% w państwach członkowskich UE spoza tej strefy i 0,5% w innych miejscach na świecie.

Eurosystem dokłada znacznych starań, by obywatele byli dobrze poinformowani, jak sprawdzać autentyczność banknotów, a podmioty obsługujące obieg gotówki miały do dyspozycji urządzenia do sortowania i obsługi banknotów skutecznie wykrywające i zatrzymujące falsyfikaty.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami