SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Halvårlig orientering om forfalskning af eurosedler

18. juli 2011

I 1. halvår 2011 blev i alt 295.553 falske eurosedler taget ud af omløb. Det er et fald på 18,8 pct. i forhold til det antal, der blev taget ud af omløb i 2. halvår 2010. Nedenstående tabel viser den halvårlige trend i antallet af falske sedler taget ud af omløb.

Periode 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1
Antal falske sedler 312.000 354.000 413.000 447.000 387.000 364.000 296.000

Sammenlignet med antallet af ægte eurosedler i omløb (i gennemsnit 13,8 mia. sedler i 1. halvår 2011) er de falske sedlers andel stadig meget lav.

Ikke desto mindre råder Eurosystemet – dvs. Den Europæiske Centralbank (ECB) og de 17 nationale centralbanker i euroområdet – fortsat borgerne til at være opmærksomme på de sedler, de modtager i kontanttransaktioner. Det er nemt at kontrollere, om en seddel er ægte, hvis man bruger den enkle "føl-se-vip"-metode, som er beskrevet i euroafsnittet på ECB's websted og på de nationale centralbanker i Eurosystemets websteder. Er der imidlertid tvivl om en seddels ægthed, bør den sammenlignes direkte med en seddel, som med sikkerhed er ægte. Alle, der har mistanke om, at de har modtaget en falsk euroseddel, bør henvende sig enten til politiet eller – hvis det er muligt i henhold til national praksis – til den nationale centralbank.

Nedenstående tabel viser fordelingen (i pct.) efter pålydende værdi af det samlede antal falske eurosedler, som blev taget ud af omløb i 1. halvår 2011.

Pålydende
værdi 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Fordeling (i pct.) 0,5 1,5 43,0 36,0 16,0 2,5 0,5

20- og 50-eurosedlerne er fortsat de hyppigst forfalskede sedler. I de seneste seks måneder er andelen af falske 20-eurosedler steget, og andelen af falske 50-eurosedler faldet. De to hyppigst forfalskede seddelstørrelser udgjorde 79,0 pct. af det samlede antal i 1. halvår 2011. Den tredje hyppigst forfalskede seddel er 100-eurosedlen, som udgør 16,0 pct. af alle falske eurosedler. Andelen af de øvrige seddelstørrelser (5-,10-, 200- og 500-eurosedler) er meget lav.

Størstedelen (98 pct.) af de falske sedler, der blev taget ud af omløb i 1. halvår 2011, blev fundet i eurolandene. Kun omkring 1,5 pct. blev fundet i EU-lande uden for euroområdet, og 0,5 pct. blev fundet i resten af verden.

Eurosystemet gør sig store bestræbelser for at sikre, at borgerne er godt informerede om, hvordan man identificerer en falsk euroseddel og, hvad angår kontanthåndterende virksomheder, at maskinerne til seddelhåndtering og seddelkontrol på pålidelig vis kan identificere og tage falske sedler ud af omløb.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt