Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

Polletno poročilo o ponarejanju eurobankovcev

18. julij 2011

V prvi polovici leta 2011 je bilo iz obtoka umaknjenih skupno 295.553 ponarejenih eurobankovcev. To je 18,8% manj kot v prejšnjih šestih mesecih. Spodnja tabela prikazuje polletni trend v številu zaseženih ponaredkov.

Obdobje 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1
Število ponaredkov 312.000 354.000 413.000 447.000 387.000 364.000 296.000

V primerjavi s številom pristnih eurobankovcev v obtoku (v prvi polovici leta 2011 povprečno 13,8 milijarde bankovcev) ostaja delež ponaredkov zelo majhen.

Kljub temu Eurosistem – Evropska centralna banka (ECB) in 17 nacionalnih centralnih bank euroobmočja – uporabnikom svetuje, naj bodo še naprej pozorni na bankovce, ki jih prejmejo v gotovinskih transakcijah. Pristne bankovce je mogoče brez težav prepoznati s preprostim preizkusom »OTIP-POGLED-NAGIB«, ki je opisan na spletni strani ECB o euru in na spletnih straneh nacionalnih centralnih bank Eurosistema. Če ste v dvomih, je sumljiv bankovec najbolje primerjati z drugim, za katerega veste, da je pristen. Kdor sumi, da je prejel ponarejen bankovec, naj o tem obvesti policijo ali – kjer nacionalna praksa to dopušča – nacionalno centralno banko.

V spodnji tabeli so prikazani odstotni deleži posameznih apoenov v skupnem številu ponarejenih bankovcev, ki so bili umaknjeni iz obtoka v prvi polovici leta 2011.

Apoen 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Delež v odstotkih 0,5% 1,5% 43,0% 36,0% 16,0% 2,5% 0,5%

Najpogosteje ponarejana apoena sta bila še vedno bankovca za 20 € in 50 €. V zadnjih šestih mesecih se je delež ponarejenih bankovcev za 20 € povečal, delež ponarejenih bankovcev za 50 € pa se je zmanjšal. V prvi polovici leta 2011 sta ta dva največkrat ponarejena apoena skupaj predstavljala 79,0% vseh ponaredkov. Sledi bankovec za 100 €, ki je predstavljal 16,0% vseh ponaredkov. Delež drugih apoenov (5 €, 10 €, 200 € in 500 €) je bil zelo majhen.

Večina ponaredkov (98%) je bila v prvi polovici leta 2011 zasežena v državah euroobmočja, samo približno 1,5% pa v državah članicah EU zunaj euroobmočja in 0,5% drugod po svetu.

Eurosistem vlaga veliko naporov v obveščanje širše javnosti o postopkih, s katerimi je mogoče prepoznati ponarejen bankovec, profesionalnim uporabnikom gotovine pa zagotavlja, da naprave za obdelavo in sortiranje bankovcev zanesljivo prepoznajo in umaknejo ponaredke iz obtoka.

Speaking engagements

Stiki za medije