Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Halfjaarlijkse informatie betreffende vervalsing van eurobankbiljetten

18 juli 2011

In de eerste helft van 2011 zijn in totaal 295.553 valse eurobankbiljetten aan de circulatie onttrokken. Dit is een daling van 18,8% ten opzichte van de in de daaraan voorafgaande zes maanden aangetroffen hoeveelheid. De onderstaande tabel geeft de halfjaarlijkse tendens in het aantal aangetroffen vervalsingen aan.

Periode 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1
Aantal vervalsingen 312.000 354.000 413.000 447.000 387.000 364.000 296.000

In vergelijking met het aantal echte bankbiljetten in omloop (gemiddeld 13,8 miljard gedurende de eerste helft van 2011) blijft het aantal vervalsingen zeer laag.

Desalniettemin blijft het Eurosysteem, d.w.z. de Europese Centrale Bank (ECB) en de zeventien nationale centrale banken van het eurogebied, het publiek adviseren alert te blijven wanneer het bij contant-geldtransacties bankbiljetten in handen krijgt. Echte bankbiljetten kunnen gemakkelijk worden herkend door gebruik te maken van de eenvoudige VOEL-KIJK-KANTEL-methode die wordt beschreven op de europagina's van de website van de ECB en de websites van de nationale centrale banken van het Eurosysteem. Bij twijfel dient een verdacht bankbiljet direct te worden vergeleken met een biljet waarvan men zeker weet dat het echt is. Eenieder die een vervalst bankbiljet denkt te hebben gekregen, dient contact op te nemen met de politie of, wanneer dit volgens de nationale regels mogelijk is, met de betreffende nationale centrale bank.

De onderstaande tabel toont een procentuele uitsplitsing naar coupure van het totale aantal vervalsingen die in de eerste helft van 2011 aan de circulatie zijn onttrokken.

Coupure €5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
Uitsplitsing in percentage 0,5% 1,5% 43,0% 36,0% 16,0% 2,5% 0,5%

De biljetten van €20 en €50 blijven de meest vervalste coupures. Gedurende de afgelopen zes maanden is het aandeel van valse €20-biljetten gestegen en het aandeel van valse €50-biljetten gedaald. In de eerste helft van 2011 waren de twee meest vervalste coupures samen goed voor 79,0% van het totaal. Het bankbiljet van €100 is met 16,0% van het totaal de op twee na meest vervalste coupure. Het aandeel van de overige coupures (€5, €10, €200 en €500) is zeer laag.

De overgrote meerderheid (98%) van de in de eerste helft van 2011 aangetroffen vervalsingen werd gevonden in de landen van het eurogebied. Slechts ongeveer 1,5% werd gevonden in de lidstaten van de EU die geen deel uitmaken van het eurogebied, en 0,5% werd aangetroffen in andere delen van de wereld.

Het Eurosysteem spant zich krachtig in om ervoor te zorgen dat het publiek goed weet hoe het een vervalst bankbiljet kan herkennen en, in het geval van professionele geldverwerkers, dat bankbiljettensorteer- en -verwerkingsmachines vervalsingen op betrouwbare wijze kunnen herkennen en aan de circulatie kunnen onttrekken.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media