Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

Informācija par euro banknošu viltojumiem (tiek sniegta divreiz gadā)

2011. gada 18. jūlijā

2011. gada 1. pusgadā kopumā no apgrozības tika izņemti 295 553 viltotu euro banknošu. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem sešiem mēnešiem no apgrozības izņemto banknošu skaits samazinājies par 18.8%. Tālāk tabulā parādītas atklāto viltojumu skaita pusgada tendences.

Periods 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1
Viltojumu skaits 312 000 354 000 413 000 447 000 387 000 364 000 296 000

Salīdzinājumā ar apgrozībā esošo īsto euro banknošu skaitu (2011. gada 1. pusgadā – vidēji 13.8 mljrd.) viltojumu īpatsvars vēl arvien ir ļoti zems.

Tomēr Eurosistēma, t.i., Eiropas Centrālā banka (ECB) un 17 euro zonas nacionālās centrālās bankas, joprojām iesaka iedzīvotājiem saglabāt modrību, saņemot banknotes skaidrās naudas darījumos. Īstas banknotes ir viegli atpazīstamas, izmantojot ECB interneta lapas sadaļā par euro un Eurosistēmas nacionālo centrālo banku interneta lapās aprakstīto vienkāršo pārbaudi, banknotes aptaustot, apskatot un pagrozot. Taču, ja rodas šaubas, aizdomīgā banknote jāsalīdzina ar tādu, par kuru zināms, ka tā ir īsta. Ikvienam, kam radušās aizdomas, ka viņa rīcībā nonācis viltojums, jāinformē vai nu policija vai – ja to pieļauj valsts prakse – attiecīgā nacionālā centrālā banka.

Tabulā sniegts 2011. gada 1. pusgadā no apgrozības izņemto viltoto banknošu procentuālais dalījums pēc nominālvērtības.

Nominālvērtība €5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
Procentuālais dalījums 0.5% 1.5% 43.0% 36.0% 16.0% 2.5% 0.5%

Joprojām visbiežāk tika viltotas 20 euro un 50 euro banknotes. Pēdējo sešu mēnešu laikā viltoto 20 euro banknošu īpatsvars pieaudzis, bet viltoto 50 euro banknošu īpatsvars – samazinājies. 2011. gada 1. pusgadā divu visvairāk viltoto nominālvērtību banknotes kopā veido 79.0% no kopējā viltojumu skaita. Trešajā vietā viltojumu skaita ziņā ir 100 euro banknote (16.0% no visiem viltojumiem). Pārējo nominālvērtību (5 euro, 200 euro un 500 euro) viltojumu īpatsvars ir ļoti neliels.

Lielais vairākums (98%) viltojumu 2011. gada 1. pusgadā atklāts euro zonas valstīs. Tikai aptuveni 1.5% atklāts ārpus euro zonas esošajās ES dalībvalstīs un 0.5% – citos pasaules reģionos.

Eurosistēma pieliek ievērojamas pūles, lai nodrošinātu, ka sabiedrība ir labi informēta par to, kā atpazīt viltotas banknotes un ka profesionālo skaidrās naudas apstrādātāju skaidrās naudas apstrādes iekārtas spēj ticami noteikt viltojumus un izņemt tos no apgrozības.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem